Fragment strony głównej serwisu Dostępne strony

Serwis dostepnestrony.pl powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które od roku 2011 realizują wspólnie projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”.

O projekcie Dostępne strony

Na stronie znajdziemy głównie informacje o realizowanym projekcie. Można się z nich dowiedzieć miedzy innymi, że w jego II edycji z pomocy skorzystało 300 instytucji publicznych - powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie. 130 z nich usunęło ze swoich serwisów zidentyfikowane bariery w dostępności. W sumie, w dwu edycjach projektu realizowanego w latach 2011-2014 wsparcie zyskało ponad 500 instytucji publicznych.

Artykuły o dostępności

Nie ma ich wiele, ale warto przejrzeć wszystkie, które są. Będzie to pożyteczna lektura.

Jakub Dębski z kolei, koordynator projektu Dostępne Strony, opracował listę 25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych. Ich przestrzeganie uczyni strony dostępniejszymi.

Magdalena Gajda w swoim zwięzłym opracowaniu przedstawia WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad. W innym z artykułów M/ Gajda przedstawia sześć grzechów głównych wobec niewidomych popełnianych przez twórców stron internetowych. O grzechach opowiedział jej Mateusz Ciborowski – audytor techniczny projektu „Dostępne strony www”.

Ten sam Mateusz Ciborowski odpowiada szeroko na pytanie Jakie są podstawowe wymagania dostępności plików dźwiękowych i filmowych?

Piotr Woźniak radzi w swoim artykule Jak na stronie internetowej zbudować dostępną tabelę. To z artykułu P. Woźniaka dowiedziałem się o zaletach atrybutu abbr przypisanego do komórek nagłówkowych. Dzięki temu atrybutowi osoba niewidoma nie słyszy za każdym razem całego tekstu zawartego w nagłówku tylko jego skróconą treść.

Ten zestaw praktycznych wskazówek doskonale uzupełnia Adam Pietrasiewicz w artykule Aurea mediocritas, czyli złoty środek, konkludując: „Jak we wszystkich działaniach tak i w tworzeniu dostępnych stron internetowych należy zachować zdrowy rozsądek. Nie można wymuszać najwyższych standardów na wszystkich twórcach stron natychmiast, należy natomiast pilnować, by podstawowe standardy były zachowane zawsze i wszędzie.”

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji