Każdy człowiek powinien mieć dostęp do informacji i usług w Internecie, bez względu na wiek, stan swojej sprawności czy dostępną technologię. Obejrzyj film z kanału Fundacji Integracja.