Każdy człowiek powinien mieć dostęp do informacji i usług w Internecie, bez względu na wiek, stan swojej sprawności czy dostępną technologię. Obejrzyj film z kanału Fundacji Integracja.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji