Wykonanie profesjonalnego audytu dostępności serwisu internetowego wymaga odpowiednich kompetencji i warunków. Poniżej przedstawiamy przykład oczekiwań i wymagań, jakie mogą się znaleźć w zapytaniu ofertowym. 

Więcej o: Zlecenie badania dostępności...

Urzędy i instytucje publiczne powierzające wykonanie lub modyfikację serwisu internetowego podmiotowi zewnętrznemu powinny zadbać, aby wykonawca dostarczył produkt spełniający wymogi dostępności, dostosowany do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Przedstawiamy przykładowy zapis klauzul i wymagań, jakie mogą się znaleźć w dokumentach, na podstawie których firma webmasterska realizuje zamówienie (np. w umowie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Więcej o: Zlecenie wykonania lub...

Zadania związane z wytwarzaniem informacji publicznych i redagowaniem serwisów internetowych urzędów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne są zwykle dodatkowymi powinnościami pracowników tych instytucji.

Więcej o: Zobowiązanie pracownika do...

Administrator stron internetowych dba infrastrukturę techniczną serwisów, sprawne i poprawne działanie, aktualizacje i modyfikacje oprogramowania, bezpieczeństwo systemu, dostosowanie do potrzeb użytkowników z dysfunkcjami.

Poniżej przedstawiamy propozycje określenia zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień administratora stron internetowych.

Więcej o: Kompetencje administratora...

Oznaczanie elementów struktury strony i zachowanie poprawnej hierarchii nagłówków to elementarny wymogów dostępności. Jeśli masz z tym problem, użyj dodatku Header Tags (Znaczniki nagłówków) udostępnionego przez Joomla Specialist.

Więcej o: Zapewnij poprawną hierarchię...

Widok listy artykułów w wybranej kategorii najczęściej wyświetla odnośniki do artykułów w układzie tabelarycznym.

Więcej o: Jak dodać listę artykułów w Joomla!

Po przeniesieniu artykułów do archiwum, znikają one z głównego obszaru z treścią witryny. Co zrobić, aby internauci mieli do nich dostęp?

Więcej o: Jak udostępnić archiwum artykułów...

Czasem zdarza się, że tworzony przez Ciebie artykuł jest bardzo długi. Aby wyświetlić treść znajdującą się na końcu trzeba sporo razy przewijać ekran. Sensownym rozwiązaniem w takim przypadku wydaje się podział artykułu na kilka części.

Więcej o: Podział długiego artykułu

Zapoznaj się z nieoficjalnym tłumaczeniem jednej z pierwszych wersji dokumentu Evaluation of Web Content Accessibility. Dokument przedstawia ogólne procedury i wskazówki pomocne dla przeprowadzania testów dostępności w czasie tworzenia witryny oraz monitorowania już istniejących stron internetowych.

Więcej o: Ocena dostępności stron...

Korzystając z tego scenariusza, przeprowadzisz atrakcyjne warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat tworzenia zrozumiałych tekstów.

Więcej o: Scenariusz zajęć: Jak tworzyć...

Ten scenariusz podpowiada, jak przeprowadzić krótkie warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat sposobów samodzielnego badania dostępności serwisów internetowych.

Więcej o: Scenariusz zajęć: Jak badać...

Nie musisz używać CAPTCHA, aby chronić swoje formularze przed spamem. Masz wyśmienitą alternatywę: dodatek Aimy Capture-Less Form Guard. W pełni zgodny z wymogami WCAG 2.0.

Więcej o: Chroń formularze bez CAPTCHA

Administratorzy BIP zobowiązani są do kontrolowania w każdy dzień powszedni dzienników zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. GovArticle dostarcza narzędzia, które umożliwia wykonanie tego obowiązku. Jest nim specjalny moduł zaplecza administracyjnego nazwany GovArticle – Lista ostatnich zmian.

Więcej o: BIP. Publikacja modułu zaplecza...

W edytorach Joomla bardzo łatwo można umieszczać łącza do opublikowanych w serwisie artykułów. Służy do tego przycisk Artykuł wyświetlany poniżej dolnej krawędzi edytorów.

Więcej o: BIP. Włączenie dodatku Przycisk...

Wyszukiwanie w Joomla obsługiwane jest przez komponent i dodatki. Komponent wyszukiwarki zapewnia narzędzia wyszukiwania i prezentację wyników, natomiast dodatki pozwalają objąć wyszukiwaniem obszary zawartości obsługiwane przez różne komponenty.

Więcej o: BIP. Konfiguracja wyszukiwarki