Okładka opracowania Arkana dostępności

Wydawanie każdego serwisu, a serwisu instytucji publicznej w szczególności musi być oparte na solidnych podstawach formalnych, uregulowanych przepisami wewnętrznymi. Arkana dostępności pomogą opracować takie przepisy.

Opracowanie zostało przygotowane tak, aby proponowane rozstrzygnięcia zarządcze można było zastosować i w dużym urzędzie miejskim czy starostwie, i w małej jednostce organizacyjnej – przedszkolu, ośrodku pomocy społecznej, bibliotece czy gminnym domu kultury zatrudniających czasem tylko kilka osób, albo w organizacji pozarządowej opierającej swe działania tylko na wolontariuszach.

Autorowi opracowania przyświecał także cel szczególny - tak ukształtować propozycje uregulowań związanych z wydawaniem serwisu internetowego, aby mobiliozwały do uwzględniania wymogów dostępności zarówno w procesie przygotowania serwisu, jak i przygotowywania publikowanych w nim informacji. Jeżeli dzięki temu opracowaniu kwestie dostępności serwisów nie umkną uwadze wydawców, cele tego opracowania zostaną spełnione.

pdf.png
Arkana dostępności. Procedury wydawania dostępnych serwisów internetowych przez urzędy i instytucje publiczne. Wersja 1.0

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2016-01-07
Wielkość: 696.5 KB
Pobrany: 2 595

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji