Okładka książki Dostępność serwisów internetowych

W 2011 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” Dominik Paszkiewicz i Jakub Dębski napisali podręcznik Dostępność serwisów internetowych. Dwa lata później ukazało się je drugie poprawione wydanie. Podręcznik adresowany jest do wszystkich osób, którym zdarza się przygotowywać i zamieszczać różnego rodzaju treści w Internecie.

Autorzy obiecują, że „Każdy czytelnik, który zapozna się z informacjami zawartymi w tym podręczniku [...] podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, zarówno jako redaktor, szef działu promocji, informatyk bądź regularny użytkownik Internetu.”. I tak rzeczywiście jest. Choć interesuję się problemami dostępności już ponad 10 lat, także znalazłem w podręczniku nowe dla mnie myśli, propozycje rozwiązań, uzasadnienia.

Książka podzielona jest na 7 rozdziałów.

W rozdziale wprowadzającym autorzy rzeczowo objaśniają czym dostępność jest i że jest ważna dla wszystkich, nie tylko osób niepełnosprawnych. Ukazują wpływ różnych niepełnosprawności na sposób interakcji z komputerem. I udowadniają, że przygotowanie dostępnego serwisu kosztuje tyle samo, co przygotowanie serwisu niedostępnego... Ale poprawianie serwisu niedostępnego może być bardzo kosztowne.

W rozdziale „Dostęp do treści serwisów internetowych” autorzy skupiają się na jej podstawowych aspektach - zrozumiałości tekstu, stosowaniu skrótowców literowych i akronimów oraz specjalistycznej terminologii, tworzeniu wersji łatwych do czytania, formatowaniu tekstu, wielkości czcionek, kontraście kolorystycznym, odnośnikach, ilustracjach, banerach i animacjach.

Trzy następne rozdziały przedstawiają praktyczne zalecenia dla autorów i redaktorów treści. Z rozdziału III czytelnik dowie się o tworzeniu dostępnej nawigacji i dostępnych formularzy. Z rozdziału IV o wykorzystaniu semantyki HTML dla zapewnienia dostępności stron, a z rozdziału V o technicznych aspektach dostępności, takich jak poprawność kodu, stosowaniu technologii skryptowych, arkuszy stylów.

Przedostatni rozdział omawia wymogi prawne związane z dostępnością stron internetowych, a rozdział 7 podpowiada, jak zamówić dostępną stronę.

Podręcznik został wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w wersji drukowanej i elektronicznej na licencji Creatiye Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Każdy może go pobrać bezpłatnie i przeczytać. Obowiązkowo. Ale nie będzie to lektura nużąca.

pdf.png
Dostępność serwisów internetowych

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-09-17
Wielkość: 2.8 MB
Pobrany: 2 061

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji