Pomagamy poprawić dostępność i użyteczność serwisów internetowych

Chcemy wspólnie stworzyć w polskim Internecie modę na dostępność

Chcemy uczynić strony instytucji publicznych wzorcami dostępności

Nowiny Kuźni Dostępnych Stron

Strona startowa serwisu demonstracyjnego

Demo pakietów Szybki start i dostępnych szablonow

Od dziś projekty pakietów startowych i dostępnych szablonów będzie można przeglądać na stronie demo. Co więcej, można również zobaczyć, jak oferowane w projekcie Kuźnia Dostępnych Stron pakiety...

Fragment okładki

Jak przepisami wewnętrznymi uregulować wydawanie serwis…

Z ogromną satysfakcją pragniemy powiadomić o zakończeniu prac nad jednym z kluczowych elementów projektu Kuźnia dostępnych stron. W naszym dziale zasobów udostępniliśmy właśnie publikację „Arkana dostępności. Procedury wydawania dostępnych serwisów...

Uzyskaj Certyfikat Rzecznika Dostępności

Na seminariach Czas na Dostępność mówiliśmy, że uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat potwierdzający obecność i wiedzę uzyskaną na seminarium. Warunkiem jest przesłanie do nas potwierdzenia zrealizowania warsztatu na swoim terenie działania:...

Potęgą Sieci jest jej uniwersalność.
Istotnym aspektem jest dostęp do Sieci dla wszystkich
bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Tim Berners-Lee,Dyrektor W3C i twórca World Wide Web

Od kwietnia 2012 roku strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny spełniać wymagania WCAG 2.0, z uwzględnieniem poziomu AA.

Rozporządzenie Rady Ministrów… w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności…

Działania Kuźni Dostępnych Stron

Kogo zapraszamy?

urzędy, instytucje, organizacje, które:

  • wydają serwis oparty na CMS Joomla!
  • chcą stworzyć nowy dostępny serwis
  • chcą poprawić dostępność swojego serwisu

Jakie zadania przed nami?

  • szerzyć wiedzę o dostępności
  • promować dostępne strony
  • dostarczać wydawcom dobre rozwiązania
  • kreować społeczność rzeczników dostępności
  • pomagać rozwiązywać problemy z dostępnością
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Logo Spółzoelni FADO Logo Fundacji PCJ

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji