Okładka opracowania Informacja dla wszystkich

Informacja dla wszystkich - europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe - Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, aby ułatwić rozumienie informacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Standardy to lista zasad, które pomagają robić różne rzeczy prawidłowo i w ten sam sposób.

W części pierwszej autorzy skupiają się na ogólnych standardach przygotowania informacji łatwej do czytania i zrozumienia. W części drugiej przedstawiają standardy dotyczące informacji pisemnej. Część trzecia mówi o standardach informacji elektronicznej, a więc dotyczy między innymi stron internetowych. W części czwartej prezentowane są standardy dotyczące informacji wideo, a w części piątej informacji dźwiękowej.

Broszura została przetłumaczona i wydana staraniem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Ścieżki edukacji dorosłych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

pdf.png
Informacja dla wszystkich - europejskie standardy ...

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-10-25
Wielkość: 2.39 MB
Pobrany: 2 725

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji