Badanie dostępności witryny z czytnikiem ekranu wymaga znajomości przynajmniej podstawowych skrótów klawiaturowych. Przedstawiamy tłumaczenie pomocnego poradnika ze strony WebAIM.org.

Wprowadzenie

Poniższa lista skrótów klawiaturowych powinna być pomocna dla szerokiej gamy osób i może być stosowana jako zwięzły poradnik.

Poradnik ma trzy cele:

  • Po pierwsze, poradnik ten pomoże użytkownikom NVDA poruszać się w przeglądarce Mozilla Firefox.
  • Po drugie, poradnik ten pomoże twórcom treści komputerowych unikać stosowania skrótów klawiaturowych, które mogłyby być sprzeczne z klawiszami NVDA.
  • Po trzecie, programiści znajdą w tym poradniku typowe zastosowania klawiszy NVDA.
Uwaga

Większość poleceń programu NVDA wymaga naciśnięcia specjalnego klawisza zwanego NVDA w połączeniu z innymi klawiszami. Klawiszem NVDA ustawiono domyślnie klawisz Insert, ale można zmienić to ustawienie na klawisz Caps Lock podczas uruchamiania NVDA po raz pierwszy. Jeśli później zechcesz zmienić swój preferowany klawisz NVDA, naciśnij Ctrl + NVDA + k.

Czytanie tekstu

Ustawienia mowy

Nagłówki i listy

Tabele

Formularze

Inne polecenia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji