Wykonanie profesjonalnego audytu dostępności serwisu internetowego wymaga odpowiednich kompetencji i warunków. Poniżej przedstawiamy przykład oczekiwań i wymagań, jakie mogą się znaleźć w zapytaniu ofertowym. 

Więcej o: Zlecenie badania dostępności...

Urzędy i instytucje publiczne powierzające wykonanie lub modyfikację serwisu internetowego podmiotowi zewnętrznemu powinny zadbać, aby wykonawca dostarczył produkt spełniający wymogi dostępności, dostosowany do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Przedstawiamy przykładowy zapis klauzul i wymagań, jakie mogą się znaleźć w dokumentach, na podstawie których firma webmasterska realizuje zamówienie (np. w umowie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Więcej o: Zlecenie wykonania lub...

Zadania związane z wytwarzaniem informacji publicznych i redagowaniem serwisów internetowych urzędów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne są zwykle dodatkowymi powinnościami pracowników tych instytucji.

Więcej o: Zobowiązanie pracownika do...

Administrator stron internetowych dba infrastrukturę techniczną serwisów, sprawne i poprawne działanie, aktualizacje i modyfikacje oprogramowania, bezpieczeństwo systemu, dostosowanie do potrzeb użytkowników z dysfunkcjami.

Poniżej przedstawiamy propozycje określenia zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień administratora stron internetowych.

Więcej o: Kompetencje administratora...

Oznaczanie elementów struktury strony i zachowanie poprawnej hierarchii nagłówków to elementarny wymogów dostępności. Jeśli masz z tym problem, użyj dodatku Header Tags (Znaczniki nagłówków) udostępnionego przez Joomla Specialist.

Więcej o: Zapewnij poprawną hierarchię...

Widok listy artykułów w wybranej kategorii najczęściej wyświetla odnośniki do artykułów w układzie tabelarycznym.

Więcej o: Jak dodać listę artykułów w Joomla!

Po przeniesieniu artykułów do archiwum, znikają one z głównego obszaru z treścią witryny. Co zrobić, aby internauci mieli do nich dostęp?

Więcej o: Jak udostępnić archiwum artykułów...

Czasem zdarza się, że tworzony przez Ciebie artykuł jest bardzo długi. Aby wyświetlić treść znajdującą się na końcu trzeba sporo razy przewijać ekran. Sensownym rozwiązaniem w takim przypadku wydaje się podział artykułu na kilka części.

Więcej o: Podział długiego artykułu

Adobe Acrobat to cenne narzędzie, dzięki któremu dokumenty PDF mogą być dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, jak zostały utworzone. Ze ściągą uda się uczynić dostępniejszym każdy dokument PDF. Aby wydrukować ściągawkę, skorzystaj ze specjalnego jednostronicowego pliku PDF.

Więcej o: Tworzenie dostępnych cyfrowych...

Microsoft PowerPoint używany jest nie tylko do prezentacji podczas spotkań twarzą w twarz, na których dostępność zawartości slajdów może zapewnić prezenter, ale często stosowany jest w edukacji na odległość. Udostępniane w Internecie czy podczas szkoleń pliki prezentacji powinny być dostępne dla wszystkich. Ściągawka pomoże tę dostępność zapewnić. Aby wydrukować ściągawkę, skorzystaj ze specjalnego jednostronicowego pliku PDF.

Więcej o: Tworzenie dostępnych cyfrowych...

Wykrycie wszystkich problemów i funkcji związanych z dostępnością wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego, ale wiele problemów można szybko i łatwo zidentyfikować bez potrzeby korzystania ze specjalnego oprogramowania i sprzętu. Ta ulotka pokazuje kilka darmowych narzędzi oceny i oferuje 4 proste techniki, które pomogą Ci zidentyfikować pewne powszechne problemy z dostępnością stron internetowych.. Aby wydrukować ściągawkę, skorzystaj ze specjalnego jednostronicowego pliku PDF.

Więcej o: Wykrywane problemów dostępności...

Microsoft Excel umożliwia użytkownikom wykonywanie obliczeń oraz porządkowanie danych poprzez tworzenie tabel i wykresów. Zapewnienie dostępności arkuszy kalkulacyjnych tworzonych w programie Microsoft Excel to duże wyzwanie. Ściągawka każdemu pomoże stawić czoła temu wyzwaniu. Aby wydrukować ściągawkę, skorzystaj ze specjalnego jednostronicowego pliku PDF.

Więcej o: Tworzenie dostępnych arkuszy...

Ten artykuł ma na celu pomóc nowym użytkownikom NonVisual Pulpit Access (NVDA) poznać podstawowe elementy sterujące do testowania zawartości stron internetowych, a także służyć jako punkt odniesienia dla okazjonalnych użytkowników NVDA.

Artykuł jest tłumaczeniem poradnika Using NVDA to Evaluate Web Accessibility

Więcej o: Korzystanie z NVDA do ewaluacji...

Badanie dostępności witryny z czytnikiem ekranu wymaga znajomości przynajmniej podstawowych skrótów klawiaturowych. Przedstawiamy tłumaczenie pomocnego poradnika ze strony WebAIM.org.

Więcej o: Klawisze skrótów w NVDA

NVDA jest czytnikiem ekranu przeznaczonym dla systemu Windows. Najlepiej używać go z przeglądarką Firefox.

Więcej o: Ocena dostępności z NVDA

Walidacja jest pierwszym krokiem w ocenie dostępności stron internetowych. Jeśli Twoja witryna nie opiera się na standardach W3C, możesz uniemożliwić dostęp do zawartości strony internetowej użytkownikom technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu, linijki brajlowskie czy przełączniki.

Programy i urządzenia wspomagające opierają się na informacjach zawartych w kodzie HTML. Wiele przeglądarek internetowych liberalnie traktuje błędy składniowe. Nie mają one wpływu na wizualną prezentację strony. Ale mogą być przeszkodą nie do pokonania przez czytniki ekranu i inne technologie asystujące.

Poprawność HTML i WCAG 2.0

Poprawności kodu HTML wymaga standard WCAG 2.0. W kryterium sukcesu 4.1.1  stanowi, że kod HTML powinien być zgodny z deklaracją DOCTYPE, wolny od błędów i poprawny semantycznie. Wszystkie elementy treści wprowadzone przy użyciu języka znaczników powinny posiadać pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy powinny być zagnieżdżane zgodnie ze specyfikacją, nie mogą posiadać zduplikowanych atrybutów, a jeśli posiadają ID, to powinien on być unikalny.  

Jest to elementarne kryterium sukcesu – na poziomie A.

Narzędzia walidacji

Zgodność witryny ze standardami W3C możesz sprawdzić za pomocą darmowych narzędzi do sprawdzania poprawności HTML.

Usługi internetowe

Wersja lokalna

Jeśli jesteś za zaporą ogniową lub masz ograniczenia dotyczące korzystania z narzędzi online, możesz zainstalować tę usługę lokalnie. Źródło jest dostępne na Github:

Dodatki dla przeglądarki Firefox

Jeśli lubisz przeglądarkę Firefox, możesz zainstalować dodatki, które sprawdzają HTML bez wysyłania kodu na serwer zewnętrzny.

Korzystając z tego scenariusza, przeprowadzisz atrakcyjne warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat tworzenia zrozumiałych tekstów.

Więcej o: Scenariusz zajęć: Jak tworzyć...

Ten scenariusz podpowiada, jak przeprowadzić krótkie warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat sposobów samodzielnego badania dostępności serwisów internetowych.

Więcej o: Scenariusz zajęć: Jak badać...

Nie musisz używać CAPTCHA, aby chronić swoje formularze przed spamem. Masz wyśmienitą alternatywę: dodatek Aimy Capture-Less Form Guard. W pełni zgodny z wymogami WCAG 2.0.

Więcej o: Chroń formularze bez CAPTCHA

Administratorzy BIP zobowiązani są do kontrolowania w każdy dzień powszedni dzienników zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. GovArticle dostarcza narzędzia, które umożliwia wykonanie tego obowiązku. Jest nim specjalny moduł zaplecza administracyjnego nazwany GovArticle – Lista ostatnich zmian.

Więcej o: BIP. Publikacja modułu zaplecza...

W edytorach Joomla bardzo łatwo można umieszczać łącza do opublikowanych w serwisie artykułów. Służy do tego przycisk Artykuł wyświetlany poniżej dolnej krawędzi edytorów.

Więcej o: BIP. Włączenie dodatku Przycisk...

Wyszukiwanie w Joomla obsługiwane jest przez komponent i dodatki. Komponent wyszukiwarki zapewnia narzędzia wyszukiwania i prezentację wyników, natomiast dodatki pozwalają objąć wyszukiwaniem obszary zawartości obsługiwane przez różne komponenty.

Więcej o: BIP. Konfiguracja wyszukiwarki