To wprowadzenie pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób ludzie z niepełnosprawnościami korzystają z internetu, co ich denerwuje, gdy nie mogą uzyskać dostępu do sieci, i co możesz zrobić, żeby Twoje strony były bardziej dostępne.

Przedstawiamy tłumaczenie artykułu opublikowanego na stronie WebAIM.org.

Dokument Business Benefits of Accessible Web Design - Korzyści biznesowe z tworzenia dostępnych stron - liczy sobie już ponad 10 lat, ale jego zawartość - poza drobnymi szczegółami - jest wciąż aktualna. Zapraszamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem wykonanym przez firmę Net Resolve z Warszawy.

Dokument Essential Components of Web Accessibility - Podstawowe komponenty dostępności Sieci - liczy już ponad 10 lat, ale jego zawartość jest wciąż aktualna. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu wykonanym przez firmę Net Resolve z Warszawy.

Dokument Introduction to Web Accessibility (Wprowadzenie do dostępności Sieci) liczy sobie już ponad 15 lat, ale mimo upływu czasu nie stracił swojej aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu wykonanym przez firmę Net Resolve z Warszawy.

Kiedy myślimy „Internet dla wszystkich” mamy na uwadze na ogół dostępność do treści cyfrowych; zarówno dzięki dostępności urządzeń i infrastruktury, jak i odpowiedniemu dopasowaniu platform i treści. Myślimy nad potrzebami osób z różnymi trudnościami: niedowidzących, niewidomych, z ograniczeniami ruchu czy innymi i staramy się ułatwić im korzystanie z już istniejących w sieci zasobów. Ale czy to jest wszystko?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji