Kiedy myślimy „Internet dla wszystkich” mamy na uwadze na ogół dostępność do treści cyfrowych; zarówno dzięki dostępności urządzeń i infrastruktury, jak i odpowiedniemu dopasowaniu platform i treści. Myślimy nad potrzebami osób z różnymi trudnościami: niedowidzących, niewidomych, z ograniczeniami ruchu czy innymi i staramy się ułatwić im korzystanie z już istniejących w sieci zasobów. Ale czy to jest wszystko?

Internet to miejsce, w którym role nadawców i odbiorców już dawno przestały być sztywno podzielone, każdy z nas staje się zarówno twórcą, jak i odbiorcą treści. Internet dla wszystkich to nie tylko dostępne treści, ale też dostępne dla innych miejsca do wyrażania opinii, włączania się w tworzenie i dyskusję. Tu bardzo ważną rolę mają twórcy platform - wydawcy serwisów, administratorzy stron - aby i ta rola w sieci była dostępna dla każdego, bez względu na ograniczenia. To właśnie idea Web 2.0 - w której każdy ma prawo być jednocześnie nadawcą i odbiorcą.

Powszechny dostęp do cyfrowych usług to również bardzo ważna rola w kontekście funkcjonowania państwa. Dzięki internetowi mamy szansę zwiększyć możliwość uczestnictwa wszystkich osób - zarówno tych z niepełnosprawnościami jak i tych po prostu zajętych, obciążonych obowiązkami domowymi i zawodowymi, pełniejszego uczestnictwa w życiu publicznym i szeroko pojętej partycypacji; od wzięcia udziału w wyborach po współdecydowanie o wielu aspektach lokalnej społeczności. A to może być prawdziwa rewolucja w realizowaniu się demokracji z jednej strony, a jakości życia każdego z nas z osobna - z drugiej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji