Logo Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Fundacja PCJ Otwarte Źródła inicjuje i wspiera zorganizowane działania polskiej społeczności użytkowników Joomla! na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz wolnego i otwartego oprogramowania.

Logo Spółdzielni Socjalnej FADO

Jesteśmy grupą ludzi która, od wielu lat dostrzega problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest zmniejszanie w przestrzeni publicznej barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Celem MAC jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom.
Chcemy, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji