Nie sposób znać wszystkie akronimy i skróty, które pojawiają się, podczas przeglądania treści w Internecie. Część osób PZN zinterpretuje, jako Polski Związek Narciarski, ale część, jako Polski Związek Niewidomych.

Zadbaj o to, aby stosowane przez Ciebie skróty i akronimy nie budziły wątpliwości. Zwłaszcza, kiedy stosujesz je w tekście po raz pierwszy, musisz umieścić ich objaśnienie.

Skorzystają na tym wszyscy! Zarówno osoby słabo znające problematykę poruszanego w tekście problemu, jak i osoby mające problem z czytaniem lub zapamiętywaniem.

Co to jest akronim, a co skrót?

Na pewno akronim i skrót, to nie to samo ;-)

Akronim lub inaczej skrótowiec to wyraz utworzony z pierwszych liter jakiejś nazwy lub grupy wyrazów, np. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Skrót to skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia zbudowany z jednej lub kilku liter, np. mgr - magister, godz. - godzina.

Bez względu na to, czy używamy akronimu, czy skrótu, powinnismy go objaśnić. Mamy dwie możliwości.

Najprostsza forma oznaczania akronimów i skrótów

Najprostszą formą zastosowania się do zaleceń dostępności jest podanie w nawiasie rozwinięcia skrótu podawanego po raz pierwszy, na przykład:

 • PZN (Polski Związek Narciarski);
 • UE (Unia Europejska);
 • KDS (Kuźnia Dostępnych Stron);

Nie jest to zbyt eleganckie rozwiązanie, ale dla redaktora edytującego tekst nie stanowi problemu, a dla czytelników znacząco podnosi zrozumiałość tekstu.

Zastosowanie znacznika abbr

Bardziej eleganckim sposobem jest oznaczenie skrótów w kodzie HTML. Niestety, standardowy edytor TinyMCE nie pomaga w tym zadaniu. Znacznik musimy dodać do kodu ręcznie. Jak to zrobić?

W HTML 4 istniały odrębne znaczniki dla akronimów (<acronym>) i skrótów (<abbr>). W HTML5 pozostał tylko znacznik <abbr>. Używamy go do oznaczania wszelkich skrótów.

 1. Przełacz edytor do trybu HTML, np. klikając przycisk Przełącz edytor poniżej dolnej krawędzi edytora.
 2. Odszukaj w kodzie skrót lub skrótowiec, który chcesz oznaczyć.
 3. Otocz go znacznikiem abbr jak w przykładzie poniżej. Znaczenie skrótu badź akronimu rozwiń w atrybucie title.
  <abbr title="Kuźnia Dostępnych Stron">KDS</abbr>

Użyteczny edytor JCE

Jeśli zainstalujesz w systemie edytor JCE, akronimy i skróty bedzie można oznaczać, korzystając z przycisku i okna dialogowego edytora.

 1. Zaznacz skrót lub akronim.
 2. W przyborniku edytora kliknij ikonę oznaczoną etykietą Skrót (jest aktywna tylko wówczas, gdy mamy zaznaczony jakiś fragment tekstu).
  Fragment paska narzędzi edytora JCE - wskazana ikona wstawiania opisu skrótu
 3. Otworzy się okno dialogowe. Wpisz rozwinięcie skrótu w polu Tytuł, a następnie kliknij przycisk Aktualizacja

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne Skrót

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji