To wprowadzenie pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób ludzie z niepełnosprawnościami korzystają z internetu, co ich denerwuje, gdy nie mogą uzyskać dostępu do sieci, i co możesz zrobić, żeby Twoje strony były bardziej dostępne.

Przedstawiamy tłumaczenie artykułu opublikowanego na stronie WebAIM.org.

Wprowadzenie do dostępności internetowej

Większość ludzi nie może sobie wyobrazić życia bez internetu. Niektórzy twierdzą, że jest to najbardziej rewolucyjny wynalazek od wynalezienia prasy drukarskiej Gutenberga w 1400. Teraz dzięki kliknięcią myszką, świat jest „na wyciągnięcie ręki”, jeśli możesz użyć myszki… i zobaczyć wynik na ekranie… i usłyszeć…, jeśli nie masz żadnego rodzaju niepełnosprawności….

Sieć oferuje bezprecedensowe możliwości

Internet jest jedną z najlepszych rzeczy, które kiedykolwiek przytrafiły się osobom z niepełnosprawnościami. Być może nie myślisz w ten sposób, ale spróbuj się cofnąć na chwilę do czasów sprzed ery internetu, aby zobaczyć, że tak właśnie jest. Na przykład, w jaki sposób przed internetem osoby niewidome miały przeczytać gazetę? W większości nie czytały. Kasety audio lub wydruki brajlowskie były drogie - wersja „New York Timesa” w brajlu byłaby zbyt obszerna, aby była praktyczna. W najlepszym razie, można było poprosić członka rodziny lub przyjaciela o przeczytanie im gazety. Ta metoda była niewątpliwie skuteczna, ale czyniła ludzi z niepełnospawnościami zależnymi od innych.

Większość gazet publikuje teraz swoje treści online w formacie, który może zostać odczytany przez czytniki ekranu używane przez niewidomych. Te programy odczytują na głos tekst elektroniczny, dzięki czemu osoby niewidome mogą korzystać z internetu i uzyskiwać dostęp do zawartości tekstowej za pośrednictwem komputera bez pośrednictwa osób trzecich. Teraz niewidomi nie muszą czekać na bliskich, by przeczytali im gazetę. Nie muszą czekać na drogie taśmy audio lub drogie i nieporęczne wydruki brajlowskie. Po prostu otwierają przeglądarkę internetową i słuchają swojego czytnika ekranu, który czyta gazetę dla nich. I robią to sami, kiedy chcą, i tak szybko, jak tylko treść zostanie opublikowana.

Podobnie, osoby z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą odebrać gazety lub przewracać jej stron, mogą uzyskać dostęp do gazet internetowych za pośrednictwem swojego komputera, wykorzystując pewne technologie wspomagające, które dostosowują interfejs komputera do ich niepełnosprawności. Czasami adaptacje są proste, na przykład umieszczanie patyka w ustach i używanie go do wpisywania poleceń klawiaturowych. W innych przypadkach adaptacje są bardziej wyrafinowane, jak w przypadku użycia specjalnych klawiatur lub oprogramowania do śledzenia wzroku, które pozwala ludziom używać komputera za pomocą ruchu gałek ocznych.

Osoby niesłyszące mogą nie tylko czytać samodzielnie gazety, ale mogą także czytać transkrypcje nagrań dźwiękowych lub podpisy treści multimedialnych. Wiele osób z upośledzeniem funkcji poznawczych również może odnieść znaczne korzyści ze struktury i elastyczności treści internetowych.

Niewykorzystany potencjał

Pomimo ogromnego potencjału Sieci dla osób niepełnosprawnych, potencjał ten jest nadal w dużej mierze niewykorzystany. Na przykład, po niektórych witrynach można nawigować tylko za pomocą myszy. Tylko niewielki odsetek wideo lub zawartości multimedialnej został wyposażony w napisy dla osób niesłyszących. Co zrobić, jeśli zawartość Internetu jest dostępna tylko za pomocą myszy? Co zrobią ludzie, jeśli nie mogą korzystać z myszy? A co, jeśli twórcy stron internetowych używają grafiki zamiast tekstu? Skoro czytniki ekranu mogą czytać tylko tekst, jak przeczytają osobom niewidomym grafikę?

Gdy tylko zaczniesz zadawać takie pytania, zaczniesz dostrzegać, że istnieje sporo potencjalnych problemów w dostępie do Internetu dla osób z niepełnosprawnościami. Internet ma szansę zrewolucjonizować dostęp osób niepełnosprawnych do informacji, ale jeśli nie będziemy ostrożni, możemy stawiać na tej drodze przeszkody, które zniszczą ten potencjał i uczynią osoby z niepełnosprawnościami tak samo zrażonymi i zależnymi od innych, jak to było dawniej.

Osoby z niepełnosprawnością w sieci

Chociaż szacunki są różne, większość badań wskazuje, że około jedna piąta (20%) populacji ma jakiś rodzaj niepełnosprawności. Nie wszystkie z tych osób są niepełnosprawne w sposób, który utrudnia im dostęp do internetu, ale to jest nadal znaczna część populacji. Firmy byłyby nierozsądne, gdyby celowo wykluczały 20, 10 lub nawet 5 procent swoich potencjalnych klientów ze swoich stron internetowych. Dla szkół, uniwersytetów i jednostek rządowych byłoby to nie tylko nierozsądne, ale w wielu przypadkach naruszałoby prawo.

Ważne

Główne kategorie rodzajów niepełnosprawności:

Wzrokowa
Ślepota, słaby wzrok, daltonizm
Słuchowa
Głuchota i słabe słyszenie
Ruchowa
Niemożność korzystania z myszy, spowolniony czas reakcji, ograniczona precyzja ruchu
Poznawcza
Trudności w uczeniu się, rozpraszanie uwagi, niezdolność do zapamiętywania lub skupienia się na dużej ilości informacji

Każda z głównych kategorii niepełnosprawności wymaga pewnych rodzajów rodzajów dostosowań w projektowaniu stron internetowych. W większości przypadków na tych dostosowaniach korzystają prawie wszyscy, nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Prawie każdy korzysta z przydatnych ilustracji, właściwie zorganizowanej zawartości i przejrzystej nawigacji. Podobnie, podczas gdy podpisy są koniecznością dla niesłyszących użytkowników, mogą być pomocne dla innych, w tym dla każdego, kto ogląda wideo bez dźwięku.

Pamiętaj o dostępności w sieci

Uzyskaj zrozumienie dostępności sieci poprzez zrozumienie perspektywy użytkownika. Ten 11,5-minutowy film zawiera przegląd trudności, z jakimi borykają się użytkownicy z niepełnosprawnością w internecie.

Wyświetl transkrypcję

Doświadczenie uczniów z niepełnosprawnościami

Uczniowie w poniższym filmie dzielą się swoimi doświadczeniami z siecią i dostępnością.

Wyświetl transkrypcję

Wdrażanie dostępności internetowej

Zanim ktokolwiek będzie mógł udostępnić swoją stronę internetową, musi zrozumieć, co to jest dostępność, zaangażować się w zapewnienie dostępności, dowiedzieć się, jak ją wdrożyć i zrozumieć swoje zobowiązania prawne.

Zaangażowanie i odpowiedzialność

Świadomość . Podstawą wszelkiego rodzaju zaangażowania na rzecz dostępności stron internetowych jest świadomość problemów. Większość twórców stron internetowych nie sprzeciwia się koncepcji udostępniania Internetu osobom z niepełnosprawnościami. Większość błędów dostępności na stronach internetowych wynika raczej z braku świadomości niż ze złośliwości czy niechęci.

Przywództwo. Zrozumienie problemów jest ważnym pierwszym krokiem, ale to nie rozwiąże problemu, zwłaszcza w dużych organizacjach. Jeśli kierownictwo organizacji nie wyraża zaangażowania w dostępność internetową, są małe szanse, że zawartość stron internetowych organizacji będzie dostępna. Często zdarza się, że garstka programistów sprawia, że ich własne treści są dostępne, podczas gdy większość nie przejmuje się tym, ponieważ nikt nie oczekuje się od nich zapewnienia dostępności.

Polityka i procedury. Nawet wtedy, gdy liderzy okazują swoje zaangażowanie na rzecz jakiejś idei, jeśli ta idea nie jest poparta polityką, to ginie wśród codziennych rutynowych czynności. Najlepszym podejściem dla dużej organizacji jest stworzenie wewnętrznej polityki, który wyznacza konkretne standardy, procedury i metody monitorowania zgodności.

Szkolenia i wsparcie techniczne

Czasami programiści obawiają się, że tworzenie dostępnych stron internetowych jest droższe i bardziej czasochłonne niż tworzenie niedostępnych. Te obawy są w dużej mierze nieprawdziwe. Korzyści płynące z zapewnienia dostępu do większej populacji prawie zawsze przeważają nad czasem potrzebnym przez ddoświadczonemu programiście na wdrożenie tej dostępności.

Deweloper może nauczyć się podstaw dostępności internetowej zaledwie w ciągu kilku dni, ale, jak w przypadku każdej umiejętności technicznej,internalizacja wiedzy, jak i technik, często zajmuje miesiące. Zasoby internetowe, takie jak artykuły WebAIM, zasoby, lista dyskusyjna, newsletterblog zapewniają odpowiednie zasoby dla administratorów, programistów i projektantów. Istnieje wielu specjalistów, którzy mogą pomóc Twojej organizacji w zapewnieniu wysokiej dostępności. WebAIM oferuje szkolenia na miejscu , doradztwo i pomoc techniczną, projektowanie dostępnych stron i  inne usługi .

Prawo i standardy

Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, obowiązujące przepisy obejmują The Americans with Disabilities Act (ADA) oraz Rehabilitation Act z 1973 (Sections 504 oraz Section 508). Wiele Wiele przepisów międzynarodowych również dotyczy dostępności.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) stanowią międzynarodowy zbiór wytycznych. Zostały one opracowane przez Worldwide Web Consortium (W3C), organ zarządzający siecią. Wytyczne te są podstawą większości praw dotyczących dostępności stron internetowych na świecie. Wersja 2.0 tych wytycznych, opublikowana w grudniu 2008 r., opiera się na czterech zasadach:

  • Postrzegalne (P): Dostępne dla zmysłów (przede wszystkim wzroku i słuchu) albo poprzez przeglądarkę, albo poprzez technologie wspomagające (np. czytniki ekranu, powiększalniki ekranu itp.).
  • Funkcjonalne (O): Użytkownicy mogą wchodzić w interakcję ze wszystkimi elementami sterującymi i elementami interaktywnymi za pomocą myszy, klawiatury lub urządzenia wspomagającego.
  • Zrozumiałe (U): Treść jest jasna, jest uporządkowana i nie zawiera dwuznaczności.
  • Rzetelne (R): Zawartość jest dostępna dla szerokiego zakres technologii (w tym starych i nowych agentów użytkownika i technologii wspomagających).

Pierwsze litery tych czterech zasad w języku angielskim tworzą słowo POUR. Może to pomoże Ci je zapamiętać.

Zasady projektowania dla dostępności

Poniżej znajduje się lista niektórych kluczowych zasad dostępnego projektowania. Większość zasad dostępności może być wdrożona bardzo łatwo i nie wpłynie na ogólny „wygląd i sposób działania” Twojej witryny.

Zapewnij odpowiedni tekst alternatywny
Tekst alternatywny stanowi tekstowy odpowiednik treści nietekstowych na stronach internetowych. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które są niewidome i polegają na czytniku ekranu, któryu odczytuje im zawartość witryny.
Zapewnij odpowiednią strukturę dokumentu
Nagłówki, listy i inne elementy strukturalne nadają stronom internetowym znaczenie i strukturę. Mogą one również ułatwiać nawigację po stronie za pomocą klawiatury.
Zapewnij nagłówki dla tabel danych
Tabele są wykorzystywane online za układ i organizowania danych. Tabele, które są używane do organizowania danych tabelarycznych, powinny mieć odpowiednie nagłówki tabeli (element <th). Komórki danych powinny być powiązane z ich odpowiednimi nagłówkami, co ułatwi użytkownikom czytników ekranu nawigację i zrozumienie tabeli danych.
Upewnij się również, że użytkownik może przesłać formularz i odzyskać dane po ewentualnych błędach, takich jak niewypełnienie wszystkich wymaganych pól.
Upewnij się, że każdy element formularza (pole tekstowe, pole wyboru, lista rozwijana itp.) ma etykietę i upewnij się, że etykieta jest powiązana z właściwym elementem formularza za pomocą elementu <label>. Upewnij się także, użytkownik może wysłać formularz i odzyskać od błędów , takich jak niewydolność wypełnić wszystkie wymagane pola.
Upewnij się, że linki mają sens z kontekstu
Każde łącze powinno mieć sens, jeśli tekst łącza jest czytany sam. Użytkownicy czytników ekranu mogą czytać tylko linki na stronie internetowej. Należy unikać niektórych fraz, takich jak „kliknij tutaj” i „więcej”.
Zapewnij podpisy lub transkrypcja dla materiałów audio/wideo
Filmy i dźwięk na żywo muszą mieć podpisy i transkrypcję. W przypadku zarchiwizowanego dźwięku wystarczy transkrypcja.
Zapewnij dostępność treści innych niż HTML, w tym plików PDF, dokumentów Microsoft Word prezentacji PowerPoint treści Adobe Flash .
Oprócz wszystkich innych wymienionych tutaj zasad, dokumenty PDF i inne treści inne niż HTML muszą być jak najbardziej dostępne. Jeśli nie możesz ich udostępnić, rozważ użycie HTML lub przynajmniej zapewnij dostępną alternatywę. Dokumenty PDF powinny również zawierać serię znaczników, aby były bardziej dostępne. Otagowany plik PDF wygląda tak samo, ale jest prawie zawsze bardziej dostępny dla osoby korzystającej z czytnika ekranu.
Zapewnij użytkownikom możliwość pomijania powtarzających się elementów na stronie
Powinieneś zapewnić sposób, który pozwali użytkownikom pominąć nawigację lub inne elementy powtarzające się na każdej stronie. Osiąga się to zazwyczaj poprzez umieszczenie linku „Przejdź do głównej zawartości” lub „Pomiń nawigację” u góry strony, który skacze do głównej zawartości strony.
Nie polegaj tylko na kolorze, aby przekazać znaczenie
Użycie koloru może zwiększyć zrozumienie, ale nie używaj samego koloru do przekazywania informacji. Informacje te mogą nie być dostępne dla osoby, która nie rozpoznaje kolorów, a także będzie niedostępna dla użytkowników czytników ekranu.
Upewnij się, że treść jest jasno napisana i łatwa do odczytania
Istnieje wiele sposobów na ułatwienie zrozumienia treści. Pisz jasno, używaj wyraźnych czcionekstosuj poprawnie nagłówki i listy.
Udostępnij JavaScript
Upewnij się, że obsługa zdarzeń JavaScript jest niezależna od urządzenia (np. nie wymaga użycia myszy) i upewnij się, że Twoja strona nie wymaga JavaScript do prawidłowego działania.
Projektuj według standardów
Zgodne i dostępne strony HTML są bardziej niezawodne i zapewniają lepszą optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) umożliwiają oddzielenie treści od prezentacji. Zapewnia to większą elastyczność i dostępność treści.

Ta lista nie przedstawia wszystkich kwestii związanych z dostępnością, ale poprzez odniesienie się do tych podstawowych zasad, zapewnisz większą dostępność treści internetowych dla wszystkich. Więcej informacji na temat dostępności można uzyskać, przeglądając nasze artykułyzasoby.

Wnioski

Sieć oferuje wiele możliwości osobom z niepełnosprawnościami, niedostępnych za pośrednictwem żadnego innego medium. Oferuje niezależność i wolność. Jeśli jednak strona internetowa nie jest tworzona z myślą o dostępności internetowej, może wykluczyć tę część populacji, która najwięcej zyska na Internecie. Większość osób nie zamierza wykluczać osób z niepełnosprawnościami. W miarę jak organizacje i projektanci będą uświadamiać sobie i wdrażać dostępność, zagwarantują, że ich treści będą dostępne dla szerszej populacji.

O tłumaczeniu

Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu Introduction to Web Accessibility opublikowanego w serwisie WebAIM.org.

Uwagi dotyczące tłumaczenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tłumaczenie: Stefan Wajda

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji