Dokument Introduction to Web Accessibility (Wprowadzenie do dostępności Sieci) liczy sobie już ponad 15 lat, ale mimo upływu czasu nie stracił swojej aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu wykonanym przez firmę Net Resolve z Warszawy.

Czym jest dostępność Sieci

Dostępność Sieci oznacza, że osoby z deficytami mogą korzystać z Sieci. Dokładniej, dostępność Sieci oznacza, iż osoby z deficytami mogą postrzegać, rozumieć, przeglądać i wzajemnie oddziaływać z Siecią, a także mają możliwość wnieść własny wkład do Sieci. Dostępność Sieci przynosi również korzyści innym, włączając w to ludzi starszych, których możliwości zmieniają się z wiekiem.

Dostępność Sieci dotyczy wszystkich deficytów, które wpływają na możliwość dostępu do niej, włączając w to deficyty wizualne, słuchowe, językowe, fizyczne, poznawcze i neurologiczne. Dokument "How People with Disabilities Use the Web" ["Jak osoby z deficytami używają Sieci"] opisuje sposób, w jaki różne deficyty wpływają na możliwość korzystania z Sieci oraz zwiera scenariusze, ukazujące sposób korzystania z Sieci przez osoby z deficytami.

Miliony osób mają deficyty, które wpływają na ich zdolność do korzystania z Sieci. Obecnie większość stron WWW i oprogramowania internetowego posiada bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają wielu osobom z deficytami korzystanie z Sieci. Gdy strony WWW i oprogramowanie staje się bardziej dostępne, osoby z deficytami mają możliwość używania i współtworzenia Sieci w sposób bardziej efektywny.

Dostępność Sieci przynosi korzyści również osobom bez deficytów. Przykładowo, kluczową zasadą dostępności Sieci jest tworzenie stron WWW i aplikacji na tyle elastycznych, aby sprostać różnym potrzebom użytkowników, preferencjom i sytuacjom. Ta elastyczność przynosi korzyści również osobom bez deficytów, w pewnych sytuacjach, na przykład osobom korzystającym z wolnego połączenia z Internetem, osobom "chwilowymi deficytami", jak złamane ramię oraz osobom, których sprawność zmienia się z wiekiem. Dokument "Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization" opisuje wiele różnych korzyści płynących z przystępności Sieci, w tym korzyści biznesowe.

Dlaczego dostępność Sieci jest ważna?

Sieć jest coraz bardziej istotnym zasobem dla wielu aspektów życia: edukacji, zatrudnienia, administracji, biznesu, ochrony zdrowia, rekreacji i innych. Dla zapewnienia równego dostępu i równych możliwości dla osób z deficytami, dostępność Sieci jest niezbędna. Dostępna Sieć może także pomóc osobom z deficytami aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Sieć oferuje możliwość niebywałego dostępu do informacji i wzajemnego oddziaływania dla wielu osób z deficytami. Oznacza to, że bariery związane z drukiem, dźwiękiem i obrazem mogą być dużo łatwiej przełamane przez technologie sieciowe.

Dokument "Social Factors in Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization" omawia sposób oddziaływania Sieci na życie osób z deficytami, poruszając również zagadnienia cyfrowego podziału i dostępności Sieci jako aspektu zbiorowej odpowiedzialności społecznej.

Inną ważną uwagą dla organizacji jest fakt, iż dostępność Sieci jest wymagana, w pewnych przypadkach, przez regulacje prawne. WAI Web Accessibility Policy Resources [Zasoby regulacji związanych z dostępnością Sieci] odsyła do zasobów związanych z rozstrzyganiem aspektów prawnych i innych regulacji wewnątrz organizacji wraz z listą regulacji prawnych na świecie.

Uczynić Sieć dostępną

Wiele aspektów dostępności Sieci zależy od twórców stron internetowych. Jednak oprogramowanie internetowe ma również duże znaczenie dla dostępności Sieci. Oprogramowanie powinno pomóc projektantom stron tworzyć i oceniać dostępność Sieci oraz być użyteczne dla osób z deficytami.

Jednym z celów Web Accessibility Initiative (WAI) [Inicjatywa dla Dostępnej Sieci] jest rozwijanie wytycznych i technik, opisujących rozwiązania problemów związanych z dostępnością dla oprogramowania i twórców stron WWW. Wytyczne te są przemyślanymi, międzynarodowymi standardami związanymi z dostępnością Sieci.

Dokument "Podstawowe komponenty dostępności Sieci" opisuje różne aspekty dostępności Sieci i wskazuje, jak konkretne ulepszenia mogą istotnie zwiększyć dostępność Sieci.

Uczyń dostępną swoją stronę

Uczynienie strony internetowej dostępną może być proste lub skomplikowane, w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj zawartości, rozmiar i skomplikowanie strony oraz w zależności od narządzi programistycznych i środowiska [uruchomieniowego].

Wiele aspektów dostępności można łatwo zaimplementować, jeśli są planowane już od samego początku tworzenia lub modernizacji stron WWW. Poprawianie nieprzystępnych stron internetowych może wymagać znacznego wysiłku, zwłaszcza gdy strony nie były oryginalnie „kodowane ” zgodnie ze standardem HTML i w przypadku stron ze specyficzną zawartością, jak multimedia.

Dokument "Implementation Plan for Web Accessibility" ["Plan implementacji dostępności Sieci"] zwiera listę podstawowych kroków przy wdrażaniu zagadnień dostępności w projektach internetowych. Web Content Accessibility Guidelines [Wytyczne dotyczące dostępności zawartości Sieci] oraz specyfikacje techniczne dostarczają szczegółowych informacji dla projektantów.

Ocena dostępności stron WWW

Podczas projektowania lub modernizacji stron WWW ocena dostępności na początku i podczas całego procesu projektowania pozwala na identyfikację problemów z dostępnością na wczesnym etapie, gdy ich rozwiązanie jest łatwiejsze. Proste techniki, jak na przykład zmiana ustawień przeglądarki internetowej, mogą pomóc w ustaleniu, czy strona spełnia pewne standardy dostępności. Wszechstronna ocena stron WWW pod kątem spełnienia wszystkich wymagań dostępności jest bardziej złożoną sprawą.

Istnieją specjalne narzędzia pomagające w tej ocenie. Jednak same narzędzia nie wystarczą do oceny dostępności strony. Specjalistyczna ocena dokonana przez człowieka jest niezbędna dla uzyskania pewności, że strona jest łatwo dostępna.

Dokument "Evaluating Web Sites for Accessibility" ["Ocena stron WWW pod kątem dostępności"] zawiera porady dotyczące wstępnej oceny wskazując techniki pomagające szybko oszacować niektóre z problemów z dostępnością na stronach WWW. Dokument dostarcza również ogólne procedury i wskazówki do oceny zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności.

Więcej informacji

Serwis internetowy WAI dostarcza wytycznych i zawiera zasoby pomagające uczynić Sieć dostępną, od krótkich podsumowań, jak "Quick Tips to Make Accessible Web Sites" ["Szybkie wskazówki, jak uczynić stronę dostąpienia"], przez zasoby dotyczące zarządzania dostępnością, do szczegółowych technicznych rekomendacji.

Dodatkowe zasoby związane z dostępnością Sieci są udostępniane również przez inne organizacje i wiele z nich można odnaleźć w Sieci.

Terminologia

"Zawartość" Sieci najczęściej odnosi się do informacji na stronach internetowych lub w aplikacjach internetowych, włączając w to tekst, obrazy, formularze, dźwięki itp. Bardziej szczegółowe definicje dostępne są w dokumentacji WCAG, która jest powiązana odnośnikami z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview [Przegląd wytycznych dotyczących dostępności zawartości Sieci].

W skład oprogramowania internetowego wchodzą:

O tłumaczeniu

Powyższy tekst jest nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu W3C pt. "Introduction to Web Accessibility" [http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility]

Version: 2.0 (up-to-date as of September 2005)

Editor: Shawn Lawton Henry, and participants of the Education and Outreach Working Group (EOWG).

Copyright © 1994-2006 W3C® (MIT, ERCIM,Keio), Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwagi dotyczące niniejszego, nieoficjalnego tłumaczenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji