Co miesiąc - we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2015 roku - wydawcy serwisów otrzymają do wyboru pakiety szablonów spełniających wymogi dostępności. Ogółem w ramach projektu powstanie 96 szablonów dla 8 typów podmiotów, po dwa warianty dla każdego typu, każdy wariant w 6 wersjach stylistycznych:

Typy szablonów

Wszystkie szablony będą przeznaczone dla serwisów opartych na CMS Joomla w wersji 3.x. Wydamy 8 typów szablonów, każdy w 2 wariantach.

 • JGmina i JSzkoła,
 • JNGO (dla fundacji i stowarzyszeń) i JZUK (dla zakładów usług komunalnych),
 • JBiblioteka i JKultura,
 • JOPS (dla ośrodka pomocy społecznej) oraz JPrzedszkole

Opublikowane szabblony mozna pobrać z naszego repozytorium.

Ponadto wydamy szablon bazowy pcj-wcag, w oparciu o który każdy będzie mógł stworzyć własny szablon.

Dowiedz się wiecej o szablonie bazowym pcj-wcag

Właściwości szablonów

Domyślne wersje stylistyczne wszystkich szablonów będą spełniać następujące wymagania dostępności wynikające z wytycznych WCAG 2.0, specyfikacji WAI-ARIA:

 • Tytuły stron (w znaczniku title) generowane automatycznie z tytułów pozycji menu bądź tytułów publikowanych na stronach treści głównych,
 • Wszystkie mechanizmy nawigacyjne złożone z grup odnośników będą kodowane w postaci list nieuporządkowanych.
 • Kontrast treści w stosunku do tła będzie wynosić co najmniej 4,5: 1.
 • Strony serwisu będą się wyświetlać prawidłowo w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer)
 • Typografia tekstów zostanie zaprojektowana tak, aby przede wszystkim zapewniać czytelność.
 • Powiększanie rozmiaru czcionki za pomocą narzędzi przeglądarki do 200%, ani powiększanie rozmiaru tekstu za pomocą przełącznika rozmiaru w Panelu dostępności nie może powodować utraty zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 • Możliwa będzie nawigacja tylko za pomocą klawiatury.
 • Widoczny będzie fokus (obramowanie zaznaczonych elementów menu, odnośników oraz kontrolek formularzy).
 • Grafiki pełniące funkcje dekoracyjne będą posiadały pusty atrybut ALT lub będą umieszczane za pomocą CSS.
 • Odnośniki otwierane w nowych oknach lub na nowych kartach będą automatycznie oznaczone specjalną ikoną z powiadamiającym o tym zdarzeniu atrybutem ALT (np. o treści: „Strona otworzy się w nowym oknie”)
 • Pola domyślnych formularzy (logowania, wyszukiwania, rejestracyjny, kontaktowy) będą opatrzone etykietami, a w przypadku wystąpienia błędów w trakcie wypełniania system będzie sygnalizować miejsce popełnienia błędu oraz sugerować jego rozwiązanie.
 • Oznaczenie języka stron serwisu w dokumentach wynikowych HTML będzie generowane automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych serwisu.
 • Wszystkie istotne obszary strony zostaną w kodzie HTML opisane atrybutem role zgodnie ze specyfikacją WAI-ARIA.
 • Pierwszym elementem nawigacyjnym na wszystkich stronach serwisu będzie menu umożliwiające pomijanie bez przeładowania powtarzalnych elementów stron i przeskoczenie do wybranych istotnych elementów strony (menu, treść główna, wyszukiwarka, treści poboczne)
 • Odnośniki umieszczone w treści artykułów będą wyróżnione graficznie za pomocą podkreślenia lub w inny sposób (np. ikonką)
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji