Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Celem MAC jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom.
Chcemy, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać.

Chcemy, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia.

Chcemy wykorzystywać nowe technologie, by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji w kraju, Europie, w sprawach dotyczących telekomunikacji i wolności w sieci.

Impet cyfrowy

Zadaniem Ministerstwa jest to, by skuteczna cyfryzacja poprawiała jakość życia obywateli. MAC łączą się trzy dziedziny: budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych. To ważne połączenie – bo razem daje to, czego osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie ogranicza się bowiem do inwestycji w infrastrukturę. To także wielki społeczny proces. Może on nam dać nowy impuls do rozwoju.

Nazywamy go impetem cyfrowym.

Aby wesprzeć wspólny wysiłek, stworzyliśmy specjalne narzędzie – program Polska Cyfrowa (PO PC) wspierany z funduszy unijnych.

Szczegółowe zadania

 • Budowa internetowych sieci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie budowy sieci przez samorządy)
 • Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele , Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace)
 • Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej)

Administracja przyjazna dla obywatela

Żeby administracja dobrze wykonywała swoje zadanie, musi skupiać uwagę na potrzebach obywateli.

Patrząc z punktu widzenia obywatela możemy sensownie unowocześniać usługi publiczne. Z drugiej strony – nowe technologie pozwalają brać pod uwagę wiedzę i doświadczenia obywateli. W ten sposób może powstawać lepsze prawo i lepsze decyzje. Mechanizm współpracy jest też kluczowy w państwie takim jak nasz , gdzie większość usług publicznych świadczą obywatelom samorządy.

Co się na to składa?

 • Otwarty rząd i i rozwój systemu konsultacji (przykłady projektów: Siedem Zasad Konsultacji, dostęp do informacji publicznej)
 • Współpraca z samorządami (projekty: Linia współpracy w budowie e-administracji, ustawa samorządowa zwiększająca elastyczność działań samorządów, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, wzmacnianie potencjału administracji samorządowej)
 • Rządowa administracja terenowa (inspektoraty, kuratoria, policja i straż pożarna na szczeblu terenowym)
 • Pomoc w katastrofach i powiadamianie ratunkowe (Rozwijanie potencjału numeru 112 , wykorzystanie nowych technologii do sprawnego przekazywania informacji o potrzebujących i dobrej koordynacji działań, które mogą być organizowane oddolnie)
 • Wyznania i mniejszości (Nie tylko wspieranie mniejszości i wyznań mniejszościowych – ale wykorzystywanie ich potencjału w budowaniu otwartego społeczeństwa).

Telekomunikacja, zarządzanie internetem, poczta

To, czego uczymy się budując nowoczesne społeczeństwo i państwo, wykorzystujemy też do tego, by rozwijał się w Polsce rynek telekomunikacyjny. Wspólnie z samorządami wspieramy dostęp obywateli do internetu. Zabieramy głos na arenie międzynarodowej, bo tam decyduje się przyszłość współczesnej telekomunikacji. Wspieramy wolny i otwarty internet. Uważamy, że podejmując decyzje w sprawie internetu, trzeba włączać w to wszystkich zainteresowanych.

Co się na to składa?

 • Prawo polskie i międzynarodowe, Regulacja rynku (przykłady: prawo telekomunikacyjne, światowe regulacje w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU)
 • Wykorzystanie pasma radiowego (naziemna telewizja cyfrowa, dobre wykorzystanie pasm zwolnionych dzięki cyfryzacji telewizji)
 • Nowoczesne usługi pocztowe

Odwiedź stronę

www.mac.gov.pl

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji