Dla wydawców, administratorów, redaktorów i autorów przygotujemy podręcznik zatytułowany „Arkana dostępności. Dostępny serwis instytucji i organizacji publicznej”. W podręczniku znajdzie się 110 procedur, instrukcji i porad uporządkowanych w trzy części.

Celem tego działania jest wyposażenie osób odpowiedzialnych za wydawanie i aktualizację serwisów w kompetencje niezbędne do korzystania z narzędzi udostępnianych w projekcie i tworzenia dostępnej zawartości.

Przewidujemy, że podręcznik będzie zbiorem procedur i instrukcji zbudowanym z trzech zasadniczych części.

Część I: Procedury zapewniania dostępności serwisom internetowym
Będzie zawierać przykłady procedur, jakie powinny być wdrożone w organizacji wydającej serwis internetowy (instytucji publicznej, stowarzyszeniu), aby skutecznie realizować normy wynikające z wytycznych w sprawie dostępności serwisów internetowych (WCAG 2.0) oraz przepisów określających obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne.
Część II: Instrukcje tworzenia dostępnej zawartości
Będzie zawierać instrukcje typu krok po kroku, przedstawiające redaktorom i autorom, jak wykonywać w Joomla czynności służące zapewnieniu w pełni dostępnej zawartości. Instrukcje będą obejmowały zagadnienia związane z kształtowaniem struktury treści i jej oznaczaniem (nagłówki, wykorzystanie list), poprawnego linkowania, publikowania danych tabelarycznych, opisywania obrazów i mediów, itd.).
Część III: Wskazówki dla twórców i administratorów serwisu
Będzie zawierać zestaw instrukcji objaśniających, jak wykorzystując startowy pakiet instalacyjny i udostępniane w projekcie Kuźnia Dostępnych Stron dostępne szablony stworzyć serwis internetowy instytucji publicznej lub organizacji realizującej zadania publiczne.

Przewidujemy, że całość obejmie minimum 60 procedur i instrukcji dotyczących stosowania wytycznych WCAG 2.0 oraz co najmniej 50 instrukcji dla administratora.

Zanim powstanie elektroniczna książka, procedury i instrukcje publikować będziemy w naszym serwisie:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji