Administrator stron internetowych dba infrastrukturę techniczną serwisów, sprawne i poprawne działanie, aktualizacje i modyfikacje oprogramowania, bezpieczeństwo systemu, dostosowanie do potrzeb użytkowników z dysfunkcjami.

Poniżej przedstawiamy propozycje określenia zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień administratora stron internetowych.

Zakres czynności

Administrator stron internetowych [nazwa podmiotu]:

 1. monitoruje poprawność działania i dostępność serwisu internetowego, a w przypadku problemów podejmuje czynności niezbędne do ich rozwiązania i przywrócenia sprawności systemu;
 2. zarządza narzędziami i oprogramowaniem związanym z funkcjonowaniem serwisu internetowego, instaluje je, konfiguruje i aktualizuje;
 3. współpracuje z dostawcą usług hostingowych w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i niezwłocznego usuwania usterek i awarii;
 4. analizuje ruch na stronach internetowych, obciążenie serwera i wydajność serwisu, podejmuje czynności zmierzające do zmniejszenia obciążenia serwera i poprawy wydajności serwisu;
 5. wdraża politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego w odniesieniu do serwisu internetowego, a jeśli polityka bezpieczeństwa nie istnieje lub nie uwzględnia wszystkich istotnych aspektów bezpieczeństwa serwisu internetowego i reagowania na incydenty, inicjuje jej opracowanie;
 6. monitoruje integralność plików na serwerze oraz prób i rodzajów ataków, w razie potrzeby podejmuje przeciwdziałania podnoszące poziom bezpieczeństwa serwisu;
 7. nadaje, modyfikuje i usuwa uprawnienia do korzystania z paneli redakcyjnych i administracyjnych serwisu, nadzoruje wykorzystanie i ochronę indywidualnych loginów oraz haseł dostępu do paneli redakcyjnych i administracyjnych;
 8. tworzy i archiwizuje kopie zapasowe serwisu;
 9. w przypadku incydentów powodujących przestój w działaniu serwisu lub naruszających jego integralność, wdraża procedury reagowania na incydenty.

Zakres odpowiedzialności

Administrator stron internetowych odpowiada przed [nazwa organu zarządzającego] za:

 1. poprawne funkcjonowanie oprogramowania serwisu;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i przetwarzanych informacji;
 3. zapobieganie incydentom i przestojom;
 4. organizowanie swojej pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Zakres uprawnień

Administrator stron internetowych [nazwa podmiotu] ma następujące uprawnienia:

 1. natychmiastowego wycofania z publikacji każdego elementu zawartości serwisu, który powoduje błędy w jego działaniu;
 2. zablokowania konta użytkownika, którego działania zagrażają bezpieczeństwo serwisu bądź powodują błędy w jego działaniu;

O swoich decyzjach administrator informuje niezwłocznie redaktora naczelnego serwisu. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji