W edytorach Joomla bardzo łatwo można umieszczać łącza do opublikowanych w serwisie artykułów. Służy do tego przycisk Artykuł wyświetlany poniżej dolnej krawędzi edytorów.

Komponent GovArticle został wyposażony w podobną funkcjonalność. Aby z niej korzystać, trzeba włączyć dodatek Przycisk edytora Artykuł GovArticle.

Aby włączyć dodatek:

  1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Dodatki.
  2. Na stronie zarządzania dodatkami odszukaj dodatek Przycisk edytora Artykuł GovArticle. W tym celu najpierw skorzystaj z filtru Wybierz typ znajdującego się po lewej stronie ekranu – zaznacz w nim opcję editors-xtd (rozszerzenie edytora).
  3. W kolumnie Stan kliknij ikonę przedstawiającą czerwony pączek obok dodatku Przycisk edytora Artykuł GovArticle, by go włączyć. Sygnałem włączenia będzie ikona zielonej fiszki.

Włączenie dodatku Przycisk edytora

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji