Wyszukiwanie w Joomla obsługiwane jest przez komponent i dodatki. Komponent wyszukiwarki zapewnia narzędzia wyszukiwania i prezentację wyników, natomiast dodatki pozwalają objąć wyszukiwaniem obszary zawartości obsługiwane przez różne komponenty.

Po zainstalowaniu komponentu GovArticle i dodatku plg_search_govarticle  musimy jeszcze włączyć dodatek, aby wyszukiwarka mogła obsłużyć przeszukiwanie treści, którymi zarządzamy za pomocą komponentu GovArticle.

Aby włączyć dodatek odpowiedzialny za przeszukiwanie artykułów BIP:

 1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Dodatki.
 2. Na stronie zarządzania dodatkami odszukaj dodatek Przeszukuj – Artykuły GovArticle. W tym celu najpierw skorzystaj z filtru Wybierz typ znajdującego się po lewej stronie ekranu – zaznacz w nim opcję search (szukaj).
  Filtrowanie dodatków z grupy wyszukiwarki
 3. W kolumnie Stan kliknij ikonę przedstawiającą czerwony pączek obok dodatku Przeszukuj – Artykuły GovArticle, by go włączyć. Sygnałem włączenia będzie ikona zielonej fiszki.
  Włączenie dodatku Przeszukaj artykuły GovArticle. Trzeba kliknąć ikonę Włącz w kolumnie Stan

Jeśli chcesz, możesz też otworzyć dodatek do edycji i zmienić domyślne jego ustawienia:

 • Limit wyników: domyślna liczba 50 wydaje się wystarczająca. Można ją zwiększyć lub zmniejszyć.
 • Artykuły: pozostaw ustawienie domyślne Tak, żeby objąć przeszukiwaniem artykuły zarządzane przez komponent. Jeśli ustawisz Nie, artykuły nie będą przeszukiwane mimo włączenia dodatku.
 • Artykuły w Archiwum: zdecyduj, czy wyszukiwarka ma przeszukiwać także artykuły przeniesione do Archiwum.
  Konfiguracja dodatku Przeszukaj artykuły GovArticle. Trzeba kliknąć ikonę Włącz w kolumnie Stan
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji