Sposób prezentacji treści umieszczonych w serwisie opartym o Joomla uzależniony jest od zastosowanego szablonu. Szablony stanowią jeden z najprzyjemniejszych aspektów pracy z Joomla.

Dzięki szablonom, możesz dosłownie za pomocą kilku kliknięć diametralnie zmienić wygląd i sposób prezentowania treści swojego serwisu.

Domyślna instalacja Joomla udostępnia kilka zestawów szablonów, które często zaspokajają potrzeby projektantów serwisów. Jeżeli jednak istnieje potrzeba zastosowania dodatkowego szablonu, możesz go zainstalować za pomocą instalatora Joomla!

Instalacja szablonów Joomla wymaga umieszczenia plików szablonu w systemie plików Joomla, w przeznaczonym na nie katalogu /templates oraz zapisaniu informacji o zainstalowanym szablonie w bazie danych. Najprostszym sposobem instalacji szablonu jest skorzystanie z automatycznego instalatora dostępnego z poziomu zaplecza administracyjnego Joomla. Instalator pobiera pakiet instalacyjny lub pliki szablonu ze wskazanej lokalizacji i umieszcza je w odpowiednim katalogu oraz na podstawie specjalnego pliku XML umieszcza odpowiednie informacje w bazie danych.

Aby zainstalować dodatkowy szablon, zaloguj się do zaplecza administracyjnego, a następnie:

  • wybierz z menu pozycję Rozszerzenia / Instalacje;
  • korzystając z zakładki Instaluj z pakietu, kliknij przycisk Wybierz plik;
  • odszukaj i wskaż na swoim komputerze plik pakietu instalacyjnego szablonu;
  • kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj;

Zrzut ekranu przedstawiający okno instalatora Joomla! z zaznaczonymi krokami prowadzącymi do instalacji szablonu

Jeżeli proces instalacji przebiegł poprawnie, instalator wyświetli komunikat o pomyślnej instalacji i opcjonalnie informacje o zainstalowanym szablonie.

Zrzut ekranu przedstawiający komunikat instalatora po prawidłowej instalacji szablonu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji