W Joomla może być zainstalowanych wiele szablonów, ale tylko jeden z nich może być szablonem domyślnym, który określa sposób prezentacji treści serwisu.

Aby zmienić wygląd serwisu, wystarczy ustawić inny szablon jako domyślny.

Aby to zrobić, zaloguj się do zaplecza administracyjnego swojego serwisu, a następnie otwórz menedżera szablonów (menu Rozszerzenia / Szablony). W kolumnie Domyślny kliknij ikonkę z gwiazdką dla wybranego szablonu. Możesz także zaznaczyć pole wyboru obok nazwy wybranego szablonu i kliknąć przycisk Domyślny.

Zrzut ekranu przedstawiający okno menadżera szablonów z zaznaczonymi opcjami służącego do zdefiniowania szablonu, jako domyślnego

Pamiętaj, że twórcy szablonów mogą definiować własne nazwy pozycji, co może powodować, że ustawiając nowy szablon, jako domyślny, część opublikowanych modułów w serwisie przestanie być wyświetlana lub pojawi się w zupełnie innych miejscach. Wówczas trzeba będzie edytować wybrane moduły i zmienić wpis w polu Pozycja.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji