Podobnie jak w systemach operacyjnych, tak i w Joomla zastosowano mechanizm kosza, który umożliwia odzyskanie nieumyślnie usuniętych elementów.

Aby usunąć wybrany moduł:

  1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego;
  2. Otwórz stronę zarządzania modułami, klikając w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły;
  3. Zaznacz pole wyboru obok tytułu modułu, który chcesz usunąć;
  4. Kliknij przycisk Wyrzuć.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Moduły: Moduły z pokazanymi opcjami służącymi do usunięcia wybranego modułu

Usunięty moduł nie będzie widoczny na liście, ale nadal można go jeszcze odzyskać. Aby to zrobić:

  1. Na stronie zarządzania modułami za pomocą filtra Wybierz stan, wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza;
  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy pozycji, która ma być przywrócona;
  3. Kliknij przycisk Opublikuj;

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętego modułu

Możesz także kliknąć ikonkę znajdującą się w kolumnie stan:

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętego modułu

Jeżeli chcesz ostatecznie usunąć moduł znajdujący się w koszu, to:

  1. Na stronie zarządzania modułami za pomocą filtra Wybierz stan, wybierz z listy pozycję .
  2. Zaznacz pole wyboru obok nazwy modułu, która ma być ostatecznie usunięty.
  3. Kliknij przycisk Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do ostatecznego usunięcia modułu

Pamiętaj, że jest to operacja nieodwracalna. Nie da się już przywrócić tak usuniętego modułu!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji