W CMS Joomla! zmiana kolejności wyświetlania utworzonych modułów jest bardzo prosta. Wykorzystywany jest mechanizm Przeciągnij i upuść.

Otwórz okno menadżera modułów. W tym celu zaloguj się do zaplecza administracyjnego, kliknij w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły. Możesz także kliknąć odsyłacz Moduły znajdujący się po prawej stronie pulpitu zaplecza.

Zrzut ekranu przedstawiający panel administracyjny przykładowego serwisu z zaznaczonymi pozycjami służącymi do otwarcia okna menadżera modułów 

W oknie Moduły: Moduły wyświetlana jest lista utworzonych modułów. Pierwsza kolumna reprezentowana przez ikonkę strzałek skierowanych w górę i w dół, to kolumna o nazwie Kolejność. Po lewej stronie nazwy każdego modułu znajduje się ikonka składająca się z pionowej kolumny trzech kropek.

Jeżeli kropki te są wyszarzone, musisz je najpierw uaktywnić. Aby to zrobić wystarczy, że klikniesz ikonkę strzałek w nagłówku kolumny Kolejność.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna menadżera modułów z zaznaczoną kolumną Kolejność

Kiedy kolumna Kolejność jest uaktywniona, wystarczy, że wskażesz kursorem myszy ikonkę z kolumną trzech kropek obok wybranego modułu, klikniesz przycisk myszy i przesuniesz kursor w górę lub w dół, a następnie puścisz przycisk myszy w miejscu w którym chcesz, aby znajdował się wybrany moduł.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób zmiany kolejności pozycji modułu za pomocą metody przeciągnij i upuść

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji