Menu stanowi podstawę nawigacji niemal każdej witryny. Prawidłowo zaprojektowane poprowadzi internautę do poszukiwanych przez niego treści.

W Joomla tworzenie menu jest bardzo proste. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego, a następnie wybierz z menu pozycję Menu / Projektant menu. W oknie Projektant menu: Menu, kliknij przycisk Utwórz. Możesz także kliknąć pozycję Utwórz menu, która wyświetli się po wskazaniu kursorem myszy pozycji Projektant menu.

Zrzut ekranu przedstawiający zaznaczone pozycje menu, które umożliwiają utworzenie nowego menu

Na stronie projektanta menu w polu Tytuł wpisz nazwę tworzonego menu. Możesz wpisać dowolną nazwę, ponieważ będzie ona widoczna tylko na stronach zaplecza witryny. W polu Typ menu wpisz unikalną jednowyrazową nazwę tworzonego menu. (np. menuuzytkownika). W polu Opis wpisz dowolny tekst charakteryzujący rolę menu. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zakończyć proces tworzenia nowego menu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant menu: Utwórz

Po utworzeniu nowego menu, dodaj do niego nowe pozycje.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji