Każdy rodzaj treści w Joomla organizowany jest w kategoriach, które zarządzane są za pomocą menedżerów kategorii. Dzięki nim możesz w prosty sposób kopiować i swobodnie przenosić utworzone wcześniej kategorie.

W standardowej instalacji Joomla do dyspozycji masz stronę menedżera kategorii artykułów oraz strony menedżerów kategorii doniesień, kontaktów, reklam, zakładek.

Operacje kopiowania i przenoszenia kategorii w każdym menedżerze wykonuje się tak samo.

Kopiowanie kategorii

Funkcja kopiowania kategorii jest szczególnie przydatna w witrynach wielojęzycznych. Tworząc strukturę kategorii dla jednego języka, wystarczy skopiować ją i przypisać do konkretnego języka. Dzięki temu zachowasz taką samą strukturę i właściwości kategorii.

Funkcja kopiowania znacznie skraca czas pracy administratora, ponieważ nie musi on ręcznie tworzyć wszystkich kategorii.

Funkcja kopiowania umożliwia wykonanie kopii wybranych kategorii wraz z wszystkimi wchodzącymi w ich skład podkategoriami.

 1. Otwórz dowolny menedżer kategorii, zaznacz na liście kategorie, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Przetwarzaj.

Zrzut ekranu przedstawiający okno menadżera kategorii z zaznaczoną kategorią i przyciskiem Przetwarzaj

 1. W oknie Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii masz do dyspozycji kilka ustawień:
  • w polu Ustaw język wybierz z listy odpowiedni język lub zachowaj oryginalny;
  • w polu Przenieś/Skopiuj do kategorii wybierz z listy kategorię docelową, do której chcesz skopiować zaznaczone kategorie a następnie zaznacz pole opcji Skopiuj;
  • w polu Ustal poziom dostępu wybierz z listy poziom dostępu lub pozostaw opcję Zachowaj oryginalny poziom dostępu;
  • w polu Dodaj tag wybierz z listy określone tagi lub pozostaw opcję Zachowaj oryginalne tagi.
 2. Kliknij przycisk Wykonaj

Zrzut ekranu przedstawiający okno Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji