Hiperłącza to podstawa poruszania się po stronach WWW. Za ich pomocą możesz połączyć poszczególne strony w jedną całość.

W Joomla każde menu może zawierać wiele pozycji różnego typu. Wybór typu menu ma wpływ na sposób wyświetlania strony oraz zakres treści, które będą udostępnione na stronie.

Aby utworzyć nową pozycję menu, zaloguj się do zaplecza. Z menu zaplecza wybierz nazwę menu, w którym chcesz umieścić nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz także skorzystać z odnośnika Utwórz pozycję menu, który pojawia się po wskazaniu kursorem myszy wybranej nazwy menu.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięte menu Menu

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz z zaznaczonym przyciskiem Wybierz

W oknie modalnym wybierz odpowiedni typ pozycji menu. Na przykład, aby umieścić odnośnik do pojedynczego artykułu, kliknij odnośnik Artykuły, a następnie odnośnik Pojedynczy artykuł.

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne Typ pozycji menu

W polu Tytuł menu wpisz tytuł odnośnika, a następnie uzupełnij inne parametry podstawowe zależne od wybranej pozycji menu (np. artykuł, kontakt, kategoria, itp.). Na koniec zapisz wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz i zamknij.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz

Pamiętaj, że każdy typ pozycji menu został zaprojektowany w konkretnym celu. Właściwy wybór sprawi, że uzyskasz układ uwzględniający większość potrzeb związanych z prezentacją treści danego typu.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji