Aby użytkownik mógł odzyskać nieumyślnie usunięte dane ze swojego komputera wprowadzono w systemach operacyjnych mechanizm kosza. Dzięki temu możesz odzyskać plik lub folder usunięty przez pomyłkę. W Joomla dostępny jest podobny mechanizm.

Aby usunąć wybraną kategorię:

 1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego;
 2. Otwórz okno menadżera kategorii (artykuły, kontakty, zakładki, itp.);
 3. Zaznacz pole wyboru obok tytułu kategorii, którą chcesz usunąć;
 4. Kliknij przycisk Wyrzuć.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Kategorie: Artykuły z pokazanymi opcjami służącymi do usunięcia kategorii

Pamiętaj, że jeżeli kategoria, którą zamierzasz usunąć zawiera podkategorie, to one także zostaną usunięte!

Odzyskanie usuniętej kategorii

Usunięta kategoria nie będzie widoczna na liście kategorii, ale nadal można ją jeszcze odzyskać. Aby to zrobić:

 1. Kliknij w oknie menadżera kategorii przycisk Narzędzia wyszukiwania;
 2. W polu Wybierz stan wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy kategorii, która ma być przywrócona.
 4. Kliknij przycisk Opublikuj.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuiniętej kategorii

Możesz także kliknąć ikonkę znajdującą się w kolumnie stan:

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuiniętej kategorii

Trwałe usuwanie niepotrzebnych kategorii

Jeżeli chcesz ostatecznie usunąć kategorię znajdującą się w koszu, to:

 1. W oknie menadżera kategorii kliknij przycisk Narzędzia wyszukiwania.
 2. Następnie w polu Wybierz stan wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy kategorii, która ma być ostatecznie usunięta.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do ostatecznego usunięcia kategorii

Pamiętaj, że jest to operacja nieodwracalna. Nie da się już przywrócić tak usuniętej kategorii!

Jeżeli do kategorii, którą chcesz definitywnie usunąć z systemu przypisane są jakieś artykuły, system nie pozwoli na jej usunięcie i wyświetli stosowny komunikat:

Zrzut ekranu przedstawiający komunikat informujący o niedozwolonej operacji usuwania kategorii

W takim przypadku musisz przypisać te artykuły do innej kategorii lub je po prostu usunąć. Musisz przy tym pamiętać, że artykuły umieszczone w koszu, a przypisane do kategorii, którą chcesz usunąć, także będą powodowały wyświetlenie tego komunikatu.

Zatem, aby kategorię usunąć z systemu, musisz usunąć lub przenieść do innej kategorii wszystkie przyporządkowane do niej artykuły (również znajdujące się w koszu). O skutecznym usunięciu kategorii system informuje poprzez wyświetlenie następującego komunikatu:

Zrzut ekranu przedstawiający komunikat informujący o prawidłowym usunięciu kategorii

Pamiętaj, że jeżeli kategoria, którą zamierzasz usunąć zawiera podkategorie, to nie zostaną one automatycznie usunięte! Należy je także zaznaczyć do usunięcia.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji