Aby wyświetlić listę kontaktów i umożliwić internautom kontakt z wybranymi osobami, należy umieścić w menu odpowiedni odnośnik.

Krok 1. Utwórz nową pozycję menu

Aby dodać kolejną pozycję w menu, która będzie odnośnikiem do wybranej kategorii kontaktów, zaloguj się do zaplecza swojego serwisu. Z menu zaplecza wybierz menu w którym chcesz umieścić nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz także skorzystać z odnośnika Utwórz pozycję menu, który pojawia się po wskazaniu kursorem myszy wybranej nazwy menu.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięte menu Menu

Krok 2. Wybierz typ pozycji menu

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz z zaznaczonym przyciskiem Wybierz

W oknie modalnym kliknij odnośnik Kontakty, a następnie odnośnik Jedna kategoria kontaktów.

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne Typ pozycji menu

Krok 3. Wybierz kategorię kontaktów

W polu Wybierz kategorię wybierz z listy kategorię kontaktów, które mają być widoczne w witrynie. W polu Tytuł menu wpisz tytuł odnośnika, a następnie zapisz wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz i zamknij.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji