W Joomla każdy rodzaj treści, organizowany jest w kategoriach, przy czym w każdej kategorii można utworzyć dowolną ilość kolejnych kategorii i podkategorii.

Zarządzanie kategoriami artykułów i innych treści odbywa się na stronach zwanych często menedżerami kategorii. Każdy komponent, w którym można grupować treści w kategorie, ma swoją odrębną, niezależną listę kategorii. W standardowej instalacji Joomla mamy więc stronę menedżera kategorii artykułów oraz strony menedżerów kategorii doniesień, kontaktów, reklam, zakładek.

Strony menedżerów kategorii dostępne są tylko na zapleczu. Możesz się do nich dostać na kilka sposobów, zależenie od tego, w którym miejscu zaplecza się aktualnie znajdujesz. Najłatwiej otworzysz właściwego menedżera kategoriim klikając odpowiednie opcje w menu:

  • Artykuły / Kategorie - menedżer kategorii artykułów;
  • Komponenty / Doniesienia / Kategorie - menedżer kategorii doniesień;
  • Komponenty / Kontakty / Kategorie kontaktów - menedżer kategorii kontaktów;
  • Komponenty / Reklamy / Kategorie - menedżer kategorii reklam;

Tworzenie kategorii w każdym menedżerze odbywa się tak samo. Zatem otwórz dowolny meneżer kategorii, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno menadżera kategorii artykułów z zaznaczonym przyciskiem Utwórz

Jeżeli tworzona przez Ciebie kategoria jest kategorią główną (nadrzędną), to jedynym obowiązkowym polem, które musisz wypełnić, jest pole Tytuł. W polu Opis możesz wpisać tekst, który będzie charakteryzował zawartość kategorii. Tekst ten może być widoczny w serwisie, jeżeli wygenerujesz stronę typu Wszystkie kategorie - lista.

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowej kategorii nadrzędnej

Tworząc podkategorię (kategorię podrzędną), musisz pamiętać, że oprócz tytułu kategorii, należy jeszcze w polu Nadrzędna, wybrać z listy nazwę kategorii nadrzędnej.

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowej kategorii podrzędnej

Kategorie w strukturze mogą być dowolnie zagnieżdżona. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. W oknie menedżera kategorii zobaczysz listę utworzonych przez Ciebie kategorii wraz z podkategoriami. Zwróć uwagę, że nazwy podkategorii są wcięte w prawo, aby łatwiej można było zorientować się w strukturze kategorii.

Zrzut ekranu przedstawiający fragment struktury kategorii

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji