Praktycznie każda witryna posiada stronę, na której wyświetlane są dane kontaktowe. Najczęściej dane kontaktowe wyświetlane są razem z formularzem kontaktowym.

W Joomla możesz łatwo zarządzać danymi kontaktowymi za pomocą komponentu Kontakty.

Tworzenie kategorii kontaktu

Każdy kontakt musi być przypisany do konkretnej kategorii. Jest to bardzo istotne w przypadku rozbudowanych serwisów, gdzie istnieje potrzeba rozdzielenia danych kontaktowych. Warto zatem najpierw poświęcić trochę czasu na zaplanowanie odpowiedniej struktury kategorii kontaktów.

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego swojego serwisu. Wybierz z menu pozycję Komponenty / Kontakty / Kategorie kontaktów. W oknie Kategorie: Kontakty kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Komponenty z zaznaczonymi pozycjami: Kontakty i Kategorie kontaktów

W polu Tytuł wpisz nazwę kategorii. To jedyne wymagane pole. W polu Opis możesz wpisać kilka zdań opisujących tworzoną kategorię. Jeżeli tworzone przez Ciebie kategorie kontaktów będą zawierały podkategorie, to pamiętaj, aby w polu Nadrzędna wybrać z listy właściwą kategorię.

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowej kategorii kontaktu

Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij i sprawdź czy została utworzona prawidłowa struktura kategorii.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Kategorie: Kontakty z listą utworzonych kategorii

Tworzenie nowego kontaktu

Aby utworzyć kontakt, wybier z menu zaplecza pozycję Komponenty / Kontakty, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Komponenty z zaznaczoną pozycją Kontakty

Wpisz szczegóły kontaktu w odpowiednie pola. Dwa pola są obowiązkowe:

  • Nazwa kontaktu - pole, w którym wpisz pełną nazwę kontaktu, np. Imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej;
  • Kategoria - wybierz z listy kategorię, do której zostanie przypisany tworzony kontakt;

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowego kontaktu

Jeżeli wprowadzane dane kontaktowe wymagają dodatkowych informacji, kliknij zakładkę Różne informacje i wpisz je w polu Informacje dodatkowe. Informacje te możesz sformatować w dowolny sposób, korzystając z udostępnionego edytora.

Zrzut ekranu przedstawiający pole Informacje dodatkowe

Na koniec kliknij przycisk Zapisz i zamknij i sprawdź czy wszystkie kontakty zostały utworzone i przypisane do właściwych kategorii.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd menadżera kontaktów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji