Aby umożliwić użytkownikom witryny kontakt z administratorem i członkami zespołu redakcyjnego, warto powiązać dane kontaktowe z ich zarejestrowanymi kontami.

Takie powiązanie sprawdza się także w przypadku, kiedy chcesz udostępnić odwiedzającym witrynę katalog kontaktów z poszczególnymi biurami, czy działami firmy lub instytucji.

Aby powiązać dane kontaktowe z konkretnym użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie, zaloguj się do zaplecza administracyjnego, otwórz stronę zarządzania kontaktami (menu Komponenty / Kontakty) i otwórz do edycji wybrany kontakt, klikając w kolumnie Tytuł odnośnik z jego nazwą lub zaznaczając pole wyboru obok nazwy kontaktu i klikając przycisk Dostosuj.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna menadżera kontaktów z zaznaczonymi opcjami służącymi do edycji kontaktu

W polu Połącz z użytkownikiem kliknij przycisk Wybierz użytkownika:

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna Contacts: Edit z zaznaczonym przyciskiem Wybierz użytkownika

W oknie modalnym kliknij nazwę użytkownika, z którym chcesz powiązać edytowane dane kontaktowe:

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne wyświetlone po kliknięciu przycisku Wybierz użytkownika

Teraz w polu Połącz z użytkownikiem widoczna jest pełna nazwa użytkownika powiązanego z edytowanymi danymi kontaktowymi. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna z danymi kontaktowymi i wpisanym użytkownikiem w polu Połącz z Użytkownikiem

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji