Czasami, tworząc system nawigacji witryny potrzebujesz utworzyć nową pozycję w menu, która będzie prowadzić do wybranego artykułu. Przykładem, takiej sytuacji może być artykuł O nas, w którym często opisywana jest działalność firmy, czy instytucji.

Krok 1. Utwórz nową pozycję menu

Aby dodać kolejną pozycję w menu, która będzie odnośnikiem do artykułu, zaloguj się do zaplecza swojego serwisu. W menu Menu kliknij nazwę menu w którym chcesz umieścić nową pozycję a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz także skorzystać z odnośnika Utwórz pozycję menu, który pojawia się po wskazaniu kursorem myszy wybranej nazwy menu.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięte menu Menu

Krok 2. Wybierz typ pozycji menu

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz z zaznaczonym przyciskiem Wybierz

W oknie modalnym kliknij odnośnik Artykuły, a następnie odnośnik Pojedynczy artykuł.

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne Typ pozycji menu

Krok 3. Wybierz artykuł

W polu Wybierz artykuł kliknij przycisk Wybierz, a następnie w okienku modalnym kliknij tytuł wybranego artykułu. W polu Tytuł menu wpisz tytuł odnośnika a następnie zapisz wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz i zamknij.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji