Widok listy artykułów w wybranej kategorii najczęściej wyświetla odnośniki do artykułów w układzie tabelarycznym.

W widoku tym, oprócz tytułów, które są odsyłaczami do artykułów, możesz prezentować dodatkowe informacje o artykule, takie jak:

 • data utworzenia,
 • nazwa autora,
 • ilość odsłon

Listę wyświetlanych artykułów możesz filtrować według różnych kryteriów. Możesz także decydować o ilości wyświetlanych pozycji na liście artykułów, a także zdecydować, czy pod tabelą prezentującą listę artykułów, wyświetlić listę kategorii podrzędnych wraz z ich opisami.

Krok 1. Utwórz nową pozycję menu

Aby dodać kolejną pozycję w menu, która będzie wyświetlała listę artykułów z wybranej kategorii, zaloguj się do zaplecza swojego serwisu. W menu Menu kliknij nazwę menu w którym chcesz umieścić nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz także skorzystać z odnośnika Utwórz pozycję menu, który pojawia się po wskazaniu kursorem myszy wybranej nazwy menu.

Sposób tworzenia nowej pozycji menu

Krok 2. Wybierz typ pozycji menu

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz.

Okno Projektant pozycji menu: Utwórz z zaznaczonym przyciskiem Wybierz

W oknie modalnym kliknij odnośnik Artykuły, a następnie odnośnik Jedna kategoria artykułów - lista.

Okno modalne Typ pozycji menu

Krok 3. Wybierz kategorię artykułów

W polu Tytuł menu wpisz tytuł odnośnika a następnie w polu Wybierz kategorię, wybierz z listy nazwę kategorii dla której chcesz utworzyć widok przeglądu artykułów.

Okno Projektant pozycji menu: Utwórz

Krok 3. Zdefiniuj opcje listy jednej kategorii

Kliknij zakładkę Opcje listy jednej kategorii, aby wyświetlić opcje umożliwiające konfigurację układu widoku listy artykułów. Do dyspozycji masz następujące pola:

 • Tytuł kategorii - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlony został tytuł kategorii;
 • Opis kategorii - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlany był opis kategorii;
 • Ilustracja kategorii - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlana była grafika ilustrująca kategorię;
 • Poziomów podkategorii - wybierz z listy pozycję określającą, ile poziomów kategorii podrzędnych chcesz uwzględnić w wykazie;
 • Kategorie bez pozycji - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlane były kategorie, które nie zawierają jeszcze żadnych artykułów, ani innych kategorii podrzędnych;
 • Komunikat o braku artykułów - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlany był odpowiedni komunikat w przypadku kategorii, które nie zawierają artykułów;
 • Pokaż tekst Podkategorie - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlany był tekst: Podkategorie;
 • Pokaż opisy podkategorii - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlane były opisy podkategorii;
 • Artykułów w kategorii - zdecyduj czy chcesz, aby wyświetlana była informacja o ilości artykułów w każdej kategorii;
 • Pokaż tagi - zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlane były tagi każdej kategorii;
 • Podtytuł strony - wpisz opcjonalnie tekst, który będzie wyświetlany jako podtytuł;

Wygląd okna Projektant pozycji menu: Utwórz z ustawieniami dostępnymi po kliknięciu zakładki Opcje listy jednej kategorii

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak prezentuje się strona po kliknięciu odnośnika do listy artykułów z wybranej kategorii.

Wygląd strony po kliknięciu odsyłacza do listy artykułów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji