Oznaczanie elementów struktury strony i zachowanie poprawnej hierarchii nagłówków to elementarny wymogów dostępności. Jeśli masz z tym problem, użyj dodatku Header Tags (Znaczniki nagłówków) udostępnionego przez Joomla Specialist.

Dodatek systemowy Header Tags zapewnia większą kontrolę nad znacznikami nagłówków (H1-H6) w witrynie. Dodatek wyszukuje istniejące znaczniki nagłówków w obrębie wybranego obszaru zawartości i obsługuje je zgodnie ze specyfikacją. Jeśli chcesz więc na swojej stronie zmienić wszystkie znaczniki H4 na H3, użyj dodatku Header Tags

Po zainstalowaniu i opublikowaniu dodatek sprawdza, czy na stronie istnieje znacznik H1. Jeśli go nie ma, dodatek zamienia na H1 pierwszy napotkany znacznik H2.

Ekran ustawień dodatku Header Tags

Kontrolowane obszary zawartości

Dodatek przeszukuje obszary zawartości strony. W ustawieniach decydujemy, czy chcemy przeszukiwać całą stronę, czy tylko obszar treści głównej (czyli komponentu). Jeśli zdecydujemy się na sprawdzanie tylko głównej zawartości strony, dodatek zignoruje wszystkie inne znaczniki, które mogą pochodzić z szablonu bądź modułów. Jeśli chcesz kontrolować wszystkie nagłówki na stronie, pozostaw ustawienie domyślne - 'Cała strona'.

Kontrola znaczników

W ustawieniach dodatku na odrębnych kartach określamy szczegółowe zasady korygowania nagłówków każdego poziomu.

Ustawienia kontrolujące wystąpienia nagłówka H1
  • Pomiń znacznik: Ustawienie domyślne - Nie. Jeśli nie chcesz kontrolować wystąpień konfigurowanego znacznika, ustaw Tak.
  • Znacznik wymagany: Zaznacz Tak, jeśli znacznik jest obowiązkowy (wymagany) i powinien wystąpić na stronie przynajmniej jeden raz w wybranym obszarze zawartości.
  • Zamień pierwszy: Zaznacz znacznik, którego pierwsze wystąpienie zostanie zamienione na znacznik wymagany, jeśli konfigurowany znacznik jest obowiązkowy i nie zostanie znaleziony w obszarze zawartości.
  • Limit: Określ, ile razy znacznik jest dozwolony w obszarze zawartości. Jeśli chcesz zamienić wszystkie wystąpienia, ustaw 0.
  • Zamień nadmiarowe na: Wybierz znacznik, na jaki zostaną zamienione znaczniki nadmiarowe, jeśli limit zostanie przekroczony.

Wyklucznie nagłówków

Niekiedy dodatek znajduje więcej znaczników, niż chcesz kontrolować. Można je wyłączyć, ale to oznacza, że znaczniki, które chcesz wykluczyć, muszą być jakoś opisane. Na razie dodatek obsługuje wyłączanie przez wskazanie atrybutu klasy lub identyfikatora (id).

Aby wykluczyć znaczniki, podaj wartość dla wybranego atrybutu. Można podać zarówno pojedynczą wartość, jak i zestaw kilku wartości.

Jeśli wpiszesz w jednej linii 'klasa_a klasa_b', to wykluczone zostaną tylko te znaczniki, którym przypisano obie klasy (w dowolnej kolejności). Jeśli wpiszesz te atrybuty w dwóch liniach, to wykluczone zostaną zarówno znaczniki zawierające atrybut klasa_a, jak i znaczniki, którym przypisano atrybut klasa_b.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji