Po przeniesieniu artykułów do archiwum, znikają one z głównego obszaru z treścią witryny. Co zrobić, aby internauci mieli do nich dostęp?

W Joomla możesz bardzo szybko stworzyć nową pozycję menu, która będzie wyświetlała wszystkie archiwalne artykuły.

Krok 1. Utwórz nową pozycję menu

Aby dodać kolejną pozycję w menu, która będzie odnośnikiem do artykułów umieszczonych w archiwum, zaloguj się do zaplecza swojego serwisu. W menu Menu kliknij nazwę menu w którym chcesz umieścić nową pozycję a następnie kliknij przycisk Utwórz. Możesz także skorzystać z odnośnika Utwórz pozycję menu, który pojawia się po wskazaniu kursorem myszy wybranej nazwy menu.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia nowej pozycji menu

Krok 2. Wybierz typ pozycji menu

W polu Typ pozycji menu kliknij przycisk Wybierz.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz z zaznaczonym przyciskiem Wybierz

W oknie modalnym kliknij odnośnik Artykuły, a następnie odnośnik Artykuły archiwalne.

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne Typ pozycji menu

Krok 3. Zdefiniuj opcje układu artykułów archiwalnych

W polu Tytuł menu wpisz tytuł odnośnika a następnie kliknij zakładkę Opcje układu Artykuły archiwalne.

Za pomocą opcji dostępnych w tej zakładce możesz zdefiniować kolejność artykułów wyświetlanych na stronie (pole Uporządkuj artykuły i pole Uporządkuj wg daty), a także zdecydować o ilości wyświetlanych artykułów (pole Artykułów na liście. Za pomocą pola Kryterium filtrowania możesz zdecydować, czy chcesz umożliwić internautom filtrowanie artykułów, za pomocą których będą mogli je posortować według dostępnych na liście kryteriów. W polu Znaków we wprowadzeniu ustal maksymalną liczbę znaków w tekście wstępnych (zajawce) artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Utwórz

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak prezentuje się strona po kliknięciu odnośnika do zarchiwizowanych artykułów.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd stronypo kliknięciu odsyłacza Archiwum

TEKST UKOŃCZONY!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji