Czasem zdarza się, że tworzony przez Ciebie artykuł jest bardzo długi. Aby wyświetlić treść znajdującą się na końcu trzeba sporo razy przewijać ekran. Sensownym rozwiązaniem w takim przypadku wydaje się podział artykułu na kilka części.

Joomla umożliwia taki podział, generując pasek nawigacji pomiędzy kolejnymi częściami i wyświetlając na każdej z nich spis treści z listą odnośników prowadzących do poszczególnych stron.

Definiowanie podziału artykułu

Aby podzielić artykuł i wygenerować spis treści do jego poszczególnych części, zaloguj się do zaplecza administracyjnego swojego serwisu, a następnie edytuj artykuł, który chcesz podzielić na mniejsze części.

W miejscu, w którym chcesz dokonać podziału, umieść kursor, a następnie kliknij przycisk Podziel stronę znajdujący się pod edytorem.

Zrzut ekranu przedstawiający edytor tekstowy z zaznaczonym przyciskiem Podziel stronę

W oknie modalnym w polu Tytuł strony wpisz tytuł rozpoczynający następną część artykułu. Tytuł ten będzie widoczny obok tytułu całego artykułu. W polu Odnośnik w spisie treści wpisz krótki, 1-2 wyrazowy tekst, który będzie stanowił odnośnik w spisie treści. Kliknij przycisk Wstaw podział strony, aby wrócić do edytora.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna modalnego wyświetlanego po kliknięciu przycisku Podziel stronę

Podział strony przedstawiony zostanie w edytorze jako szara kreskowana linia.

Zrzut ekranu przedstawiający edytor tekstu wraz z zaznaczoną szarą , kreskowaną linią odzwierciedlającą dokonanie podziału strony

Dokonaj podziału kolejnych części tekstu, a następnie zapisz wprowadzone zmiany i sprawdzić, jak teraz twój artykuł prezentuje się w serwisie.

Zrzut ekranu przedstawiający fragment witryny z wyglądem podzielonego artykułu

Ustawienia związane z podziałem artykułu

Aby zdefiniować ustawienia związane ze sposobem wyświetlania spisu treści oraz z jego wyglądem, należy edytować dodatek o nazwie: Artykuły - podziel stronę (menu Rozszerzenia / Dodatki).

  • w polu Pokaż tytuł witryny możesz zdecydować, czy tytuł strony zdefiniowany podczas dokonywania podziału ma być widoczny obok tytułu całego artykułu;
  • w polu Tytuł indeksu artykułów zdecyduj, czy chcesz, aby widoczny był tytuł spisu treści;
  • w polu Własny tytuł indeksu artykułów wpisz swój własny tytuł. Jeżeli pozostawisz to pole puste, zostanie zastosowany domyślny tytuł: Spis treści;
  • w polu Spis treści zadecyduj, czy spis treści ma być wyświetlany, czy nie;
  • w polu Pokaż wszystkie zdecyduj, czy w spisie treści powinien być widoczny odnośnik Wszystkie strony pozwalający wyświetlić pełny tekst artykułu;
  • w polu Styl prezentacji możesz wybrać z listy sposób wyświetlania podzielonego artykułu;

Zobacz, jak będzie wyświetlany podzielony artykuł, kiedy w polu Styl prezentacji wybierzesz z listy pozycję Harmonijka:

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd artykułu po wybraniu w polu Styl prezentacji, pozycji: Harmonijka

A teraz zobacz, jak ten sam artykuł będzie wyświetlany, kiedy w polu Styl prezentacji wybierzesz z listy pozycję Karty:

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd artykułu po wybraniu w polu Styl prezentacji, pozycji: Karty

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji