Bartek Stępień na sali sejmiku w Rzeszowie przedstawia treści uczestnikom seminarium

W imponującej sali sejmiku województwa podkarpackiego w Rzeszowie pojawiło się blisko 30 urzędników, głównie administratorów i redaktorów witryn. W przerwie udało się nam porozmawiać również z kierownikiem oddziału zarządzania serwisami internetowymi Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Województwo podkarpackie było jednym z pierwszych, które aktywnie zgłosiło się do uczestnictwa w projekcie. Podczas sesji dyskusji o największych wyzwaniach, jakie czekają uczestników po powrocie do swoich placówek podkreślano, że najtrudniej będzie znaleźć czas na wdrożenie tych wszystkich niezbędnych zmian.

Podczas przerwy porozmawialiśmy również z panem Krystianem Ciejką, kierownikiem oddziału zarządzania serwisami internetowymi. Dowiedzieliśmy się, że procedury jakie proponujemy wdrażać w instytucjach publicznych już działają w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W ponad 50 oddziałach wyznaczeni urzędnicy dodają treści na stronę urzędową i do BIP, mają to ujęte w zakresie zadań. Zapytaliśmy też, co robią gdy jakiś urzędnik przychodzi z prośbą o umieszczenie materiału: - „No cóż, pokazujemy krzesło i komputer ... ”. Nie zdziwiła nas ta odpowiedź, w końcu o tym samym mówimy w Kuźni, bo dostępność to zadanie zespołowe.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji