Stefan Wajda przedstawia narzędzia projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Podczas seminarium w Białymstoku mieliśmy okazję spotkać osoby, które już są rzecznikami dostępności - nie tylko dbają o dotępność swoich serwisów, ale wspierają prace nad dostępnościa serwisów w swoich gminach. Wśród nich rzeczniczkę, którą w wydawaniu serwisu wspiera grupa doradców złożona z niepełnosprawnych użytkowników.

Seminarium pozwoliło uczestnikom zapoznać się ze sposobami badania stron internetowych, dostosowywania zawartości do wymogów WCAG 2.0 oraz dowiedzieć się o narzędziach projektu Kuźnia Dostępnych Stron.

Jednak tym, co zawsze jest wartością takich spotkań, są dyskusje i wymiana doświadczeń. Tym razem rozgorzała dyskusja wokół opisów alternatywnych obrazków w galeriach obrazów. Podczas dyskusji okazało się, że jedna z uczestniczek regularnie konsultuje zmiany, jakie wprowadza na stronie z osobami niepełnosprawnymi ze swojego otoczenia:

- Zdaniem osób niewidomych, z którymi oceniam dostępność serwisu gminy dokładne opisywanie każdego zdjęcia w galerii nie jest konieczne - mówiła - choć jak najbardziej wskazane byłoby opisywanie całej galerii w treści artykułu lub we wstępie.

Jesteśmy bardzo zbudowani dyskusjami, jakie wywołują podnoszone podczas seminarium kwestie. W Białymstoku planowaliśmy skończyć przed 14. Jeszcze o 15 dyskusja trwała w najlepsze.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji