Podczas spotkania w Katowicach mieliśmy przed sobą duże wyzwanie. 70-osobowe audytorium przedstawicieli wielu instytucji z całego województwa. Poruszyliśmy wszystkie ważne kwestie związane z wymogami dostępności, udało się też poprowadzić krótką dyskusję na koniec.

Jednym z aspektów, które mieliśmy okazję przedyskutować z uczestnikami w kuluarach, była kwestia wydatkowania dużych środków na strony internetowe instytucji publicznych. Naszym zdaniem te środki często można spożytkować lepiej, a witrynę oprzeć na darmowych rozwiązaniach. Zachęcaliśmy do korzystania z otwartego oprogramowania, budowanego przez dużą społeczność i testowanego w wielu zastosowaniach, a właśnie takim systemem jest Joomla!.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji