Okładka książki Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową

To nie jest książeczka o Wordpressie, chociaż tak może sugerować podtytuł poradnika Przemysława Marcinkowskiego. Owszem, autor posłużył się przykładem tej popularnej platformy, ale w całym opracowaniu koncentruje się na kwestiach tworzenia serwisu dostępnego dla wszystkich, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W rozdziale pierwszym autor skupia naszą uwagę na problemach dostępności treści publikowanych w Internecie. Po objaśnieniu pojęcie wykluczenia cyfrowego przedstawia rzeczowo bariery, jakie napotykają osoby niewidome, niedowidzące, głuche, osoby z zaburzeniami kognitywnymi (poznawczymi), osoby z dysfunkcją ruchową tudzież osoby z innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, szczególnie osoby w starszym wieku.

Część druga jest obszerną charakterystyką wytycznych dla dostępności stron internetowych zdefiniowanych w standardzie WCAG 2.0. W 18 zwięzłych rozdziałach autor objaśnia kluczowe zalecenia. Najpierw zwraca uwagę na stosowanie semantycznego kodu HTML. W kolejnych dwu podrozdziałach pisze o odpowiednikach tekstowych dla treści nietekstowych oraz publikacji materiałów audio i wideo. Tematami kolejnych objaśnień jest korzystanie z takich komponentów HTML jak formularze, nagłówki, listy i tabele. W następnych, w nieco chaotycznym porządku omawia kwestie zachowania odpowiedniego kontrastu, używania jednoznacznych tytułów, tworzenia łączy, obsługi serwisu tylko za pomocą klawiatury, zaznaczania aktywnych elementów, kolejności informacji i bezpośredniego dostępu do istotnych obszarów strony, dodatkowym ułatwieniom i ukrywaniu treści.

W rozdziale poświęconym wykorzystaniu Wordpressa do budowy strony autor skupia się nie na instrukcjach korzystania z tego CMS, ale na praktyce stosowania w nim wytycznych dostępności. Warto się zapoznać i z tym rozdziałem nawet wówczas gdy preferujemy inną platformę do tworzenia dynamicznych stron, jak np. Joomla.

Odnotujmy jeszcze, ze opracowanie powstało dla Fundacji Wspomagania Wsi we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Jest dostępne na licencji Creatiye Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

pdf.png
Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-09-17
Wielkość: 4.85 MB
Pobrany: 3 781

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji