Strona tytułowa opracowania Metodologa badania dostępności strony www

Póki co jest to jedyne na polskim rynku wydawnictwo na temat metodologii badań dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i narażonych na wykluczenie cyfrowe, w oparciu o WCAG 2.0. Liczącą zaledwie 42 strony, ale za to konkretów. Książeczkę wydała częstochowska Fundacja Widzialni we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Nad opracowaniem metodologii pochylili się dr Izabela Mrochen, Przemysła Marcinkowski, Marcin Luboń i Artur Marcinkowski.

Opracowanie podzielono na 4 części.

Z pierwszych kilku stron czytelnik dowie się, co jest celem i przedmiotem audytu dostępności strony internetowej, jak zapewnić odpowiednie do przeprowadzenia audytu warunki, jakie czynności podjąć na etapie przygotowań do audytu.

Esencję znajdzie czytelnik w części II. Na zaledwie 20 stronach autorzy przedstawili organizację i przebieg audytu, na który składają się dwa etapy - analiza ekspercka w oparciu o listę kontrolną WCAG 2.0 i badanie doświadczenia użytkowników, co zapewnia najbardziej wiarygodne i efektywne wyniki badania strony.

Najwięcej miejsca autorzy poświęcają III metodzie analizy eksperckiej - sprawdzeniu zgodności z WCAG 2.0. Autorzy przedstawiają w formie tabelarycznej kolejne zasady i wytyczne WCAG 2.0 i opisują szczegółowo, co podlega sprawdzeniu.

Opracowanie kończy zestawienie obowiązujących dokumentów prawnych dotyczących dostępności oraz lapidarne omówienie zawartości raportu z przeprowadzonego badania.

Choć tytuł opracowania zdaje się sugerować, że jest to lektura dla ekspertów, którzy zajmują się audytem stron internetowych, nie jest to podręcznik audytora. Lekturę można polecić każdemu wydawcy strony internetowej, projektantowi, redaktorowi, administratorowi.

pdf.png
Metodologia badań dostępności strony www

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-09-17
Wielkość: 1.08 MB
Pobrany: 2 159

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji