Okładka opracowania Arkana dostępności

Wydawanie każdego serwisu, a serwisu instytucji publicznej w szczególności musi być oparte na solidnych podstawach formalnych, uregulowanych przepisami wewnętrznymi. Arkana dostępności pomogą opracować takie przepisy.

Okładka opracowania Komunikacja pisemna. Rekomendacje

Rekomendacje wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów „mają jeden zasadniczy cel - zachęcenie urzędników do pisania prostym językiem” - streściła we wprowadzeniu intencję publikacji Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby Cywilnej.

Strona tytułowa Mapy dostępności

Mapa dostępności to zwięzły zbiór praktycznych zaleceń dla wszystkich wydawców serwisów internetowych, którzy chcą zapewnić dostępność swoich serwisów jak największemu gronu odbiorców. Dokument został przygotowany przez Grupę do spraw dostępności, która działa w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Strona tytułowa opracowania Informacja dla wszystkich

Informacja dla wszystkich - europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe - Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, aby ułatwić rozumienie informacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Okładka książki Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową

To nie jest książeczka o Wordpressie, chociaż tak może sugerować podtytuł poradnika Przemysława Marcinkowskiego. Owszem, autor posłużył się przykładem tej popularnej platformy, ale w całym opracowaniu koncentruje się na kwestiach tworzenia serwisu dostępnego dla wszystkich, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Strona tytułowa opracowania Metodologa badania dostępności strony www

Póki co jest to jedyne na polskim rynku wydawnictwo na temat metodologii badań dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i narażonych na wykluczenie cyfrowe, w oparciu o WCAG 2.0. Liczącą zaledwie 42 strony, ale za to konkretów. Książeczkę wydała częstochowska Fundacja Widzialni we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Nad opracowaniem metodologii pochylili się dr Izabela Mrochen, Przemysła Marcinkowski, Marcin Luboń i Artur Marcinkowski.

Okładka książki Dostępność serwisów internetowych

W 2011 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” Dominik Paszkiewicz i Jakub Dębski napisali podręcznik Dostępność serwisów internetowych. Dwa lata później ukazało się je drugie poprawione wydanie. Podręcznik adresowany jest do wszystkich osób, którym zdarza się przygotowywać i zamieszczać różnego rodzaju treści w Internecie.

Okładka ksiązki WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk

Podręcznik autorstwa Artura Marcinkowskiego i Przemysława Marcinkowskiego jest jedną z pierwszych na polskim rynku prób przedstawienia zbioru dobrych praktyk dotyczących tworzenia dostępnych stron internetowych. Wagi temu niewielkiemu dziełku dodaje niewątpliwie patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Uniwersytetu Śląskiego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji