Piotr Pawłowski w odcinku specjalnym programmu Misja specjalna - Integracja rozmawia o problemach osób niepełnosprawnych z panią prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Jackiem Zadrożnym z Fundacji Osób Niewidomych Vis Major. Rozmowę przeplata kilka arcyważnych materiałów filmowych o problemach osób niepełnosprawnych. Film pochodzi z kanału Fundacji Integracja.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji