Formatowanie bloków cytatów zostało zdefiniowane w arkuszach stylów odziedziczonych z ram projektowych Bootstrap. Z artykułu dowiesz się, jak znakować bloki cytatów, aby uzyskać zaprojektowany w szablonach wygląd.

Znakowanie bloków cytatów

ElementStosowanieOpcjonalnie
<blockquote>Element blokowy służący do cytowania zawartości z innego źródła

Użyj klas .pull-left oraz .pull-right, aby wyrównać cytat do lewej lub prawej

<small>Użyj elementu prezentacyjnego <small>, aby dodać źródło i/lub autora cytowanego tekstuUmieść znacznik <cite> wokół źródła, np. tytułu, adresu internetowego

Aby umieścić blok cytatu obejmij znacznikiem <blockquote> dowolny kod HTML z cytatem. Dla zwykłych cytatów zalecamy <p>.

Dołącz opcjonalnie element <small> do oznaczenia źródła, a otrzymasz kreskę przed tekstem.

<blockquote>
  <p>To jest niezwykle cenna i mądra myśl autorytetu znanego całemu światu.</p>
  <small>Wybitny Autorytet</small> <cite>Cytowane źródło</cite>
</blockquote>

Przykłady bloku cytatu

Domyślne stylizowanie bloku cytatu wygląda jak poniżej:

To jest niezwykle cenna i mądra myśl autorytetu znanego całemu światu.

Wybitny Autorytet Cytowane źródło

Aby przemieścić cytat na prawo, dodaj class="pull-right":

To jest niezwykle cenna i mądra myśl autorytetu znanego całemu światu.

Wybitny Autorytet Cytowane źródło
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji