Listy są bardzo efektywnym sposobem prezentacji treści. Na stronach www stosujemy trzy podstawowe rodzaje list: nieuporządkowane, uporządkowane i listy definicji. Poznaj możliwości stylizowania list w szablonach udostępnionych w Kuźni Dostępnych Stron.

Listy nieuporządkowane

Listy nieuporządkowane -<ul><li>....</li></ul>- z punktorami stosowane są do wyszczególnienia elementów lub czynności w przypadkach, gdy ich kolejność nie ma większego znaczenia.

Standardowe

<ul>

 • jakiś element wykazu,
 • również element wykazu,
 • jeszcze inny element wykazu,
 • element wykazu z podpunktami
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
 • kolejny element wykazu
 • następny element
 • jeszcze jeden

Bez stylu głównych punktów

<ul class="unstyled">

 • jakiś element wykazu,
 • również element wykazu,
 • jeszcze inny element wykazu,
 • element wykazu z podpunktami
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
 • kolejny element wykazu
 • następny element
 • jeszcze jeden

1. styl ze strzałkami

<ul class="jm-arrow">

 • jakiś element wykazu,
 • również element wykazu,
 • jeszcze inny element wykazu,
 • element wykazu z podpunktami
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
 • kolejny element wykazu
 • następny element
 • jeszcze jeden

2. styl kds

<ul class="jm-kds">

 • jakiś element wykazu,
 • również element wykazu,
 • jeszcze inny element wykazu,
 • element wykazu z podpunktami
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
 • kolejny element wykazu
 • następny element
 • jeszcze jeden

Listy uporządkowane

Listy uporządkowane- <ol><li>....</li></ol>wskazują na wymaganą kolejność czynności, zwykle są stosowane w prezentacji procedur.

Standardowa lista

<ol>

 1. Pierwszy krok
 2. Drugi krok
 3. Trzeci krok
 4. Czwarty krok
 5. Piąty krok
 6. Szósty krok
 7. Siódmy krok
 8. Ósmy krok
 9. Dziewiąty krok
 10. Dziesiąty krok

Z listą zagnieżdżoną

<ol>
<-- tu elementy listy -->
</ol>
 1. Wykonaj najpierw tę czynność.
 2. Potem wykonaj czynność kolejną.
 3. Później wykonaj czynność trzecią, na którą złożą się
  1. Działanie pierwsze
  2. Działanie drugie złożone z trzech kroków
   1. Krok 1 - polecenie
   2. Krok 2 - polecenie
   3. Krok 3 - polecenie

Z listą zagnieżdżoną - cyfry rzymskie

<ol class="jm-roman">
<-- tu elementy listy -->
</ol>
 1. Wykonaj najpierw tę czynność.
 2. Potem wykonaj czynność kolejną.
 3. Później wykonaj czynność trzecią, na którą złożą się
  1. Działanie pierwsze
  2. Działanie drugie złożone z trzech kroków
   1. Krok 1 - polecenie
   2. Krok 2 - polecenie
   3. Krok 3 - polecenie

Z listą zagnieżdżoną - małe litery

<ol class="jm-alpha">
<-- tu elementy listy -->
</ol>
 1. Wykonaj najpierw tę czynność.
 2. Potem wykonaj czynność kolejną.
 3. Później wykonaj czynność trzecią, na którą złożą się
  1. Działanie pierwsze
  2. Działanie drugie złożone z trzech kroków
   1. Krok 1 - polecenie
   2. Krok 2 - polecenie
   3. Krok 3 - polecenie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji