Podczas instalacji Joomla zakładane jest jedno konto administracyjne – superużytkownika, czyli administratora, który posiada pełnię władzy nad serwisem, wszystkie możliwe uprawnienia.

Konto superużytkownika zakładane jest z ustawieniami domyślnymi. Możesz je dostosować do swoich potrzeb. Koniecznie przejrzyj ustawienia i zastanów się, które i dlaczego chcesz zmienić.

Aby dostosować ustawienia swojego konta superużytkownika, wybierz z menu zaplecza pozycję Użytkownicy, a następnie kliknij na liście nazwę konta podaną podczas instalacji.

Przejdziesz na stronę z formularzami umożliwiającymi zmianę ustawień.

Konfiguracja konta użytkownika - karta Szczegóły konta

Na pewno zmień swoją nazwę – wpisz w tym polu swoje imię i nazwisko. Nazwa ta będzie używana do oznaczenia zawartości, którą utworzysz w serwisie.

Na karcie Szczegóły konta możesz też np. zmienić swoje hasło – koniecznie uczyń to po przeniesieniu serwisu na serwer internetowy. Lokalnie możesz, oczywiście, używać prostego hasła. Możesz też zdecydować, czy jako główny administrator chcesz otrzymywać automatyczne powiadomienia np. o tym, że ktoś dodał w witrynie nowy artykuł. Domyślnie zaznaczona jest tutaj, jak widzisz na ilustracji, opcja Tak.

Na karcie Przypisz do grup nie będziesz zapewne dokonywać żadnych zmian, bo jako superużytkownik należysz do grupy superużytkowników, co powoduje, że masz wszystkie możliwe uprawnienia. Dlatego przypisywanie się do innych grup nie ma żadnego znaczenia.

Natomiast kartę Ustawienia podstawowe przejrzyj koniecznie chociażby po to, by się zorientować, czy odpowiadają ci opcje domyślne.

Administratorzy najczęściej dokonują tutaj zmiany domyślnego edytora na wybrany przez siebie.

Konfiguracja konta użytkownika - fragment karty Ustawienia podstawowe - wybor edytora

Domyślnie ustawiony jest bardzo dobry edytor wizualny TinyMCE. W tym edytorze dysponujesz narzędziami podobnymi do tych, jakie znasz zapewne z popularnych procesorów tekstu, takich jak Word czy Writer. Główną rolą edytora jest zwolnić cię (oraz wszystkich  redaktorów i autorów z konieczności opisywania zawartości strony kodem HTML. Po prostu wpisujemy zawartość, a edytor opisują je odpowiednimi znacznikami.

Zamiast edytora TinyMCE możesz ustawić jako domyślny działający podobnie edytor wizualny JCE, dodany do wszystkich pakietów Szybki start, albo jeden z dwóch edytorów kodu HTML – prosty, który nie oferuje żadnych narzędzi wspomagających, albo CodeMirror, który podświetla kod, wyręcza użytkownika we wpisywaniu znaczników końcowych, sygnalizuje usterki w kodzie HTML.

Jeśli pozostawisz tutaj ustawienie domyślne, pamiętaj, że możesz je zmienić tylko w tym miejscu.

Czy jest sens zmieniać adres Serwera pomocy? Niestety, nie – choć w dużej mierze pomoc podręczna w języku polskim jest przygotowana, nie jest póki co udostępniana w sposób zapewniający wygodę korzystania. Lepiej w razie potrzeby pójść na stronę http://wiki.joomla.pl i poszukać potrzebnych informacji.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji