Artykuły przeniesione do archiwum są niedostępne dla użytkowników odwiedzających twoją witrynę. Co zrobić, aby udostępnić im te artykuły?

W Joomla możesz bardzo szybko stworzyć i opublikować moduł wyświetlający uporządkowane według dat odnośniki do zarchiwizowanych artykułów.

Moduł Artykuły - Archiwum generuje odnośniki do zarchiwizowanych artykułów. Odnośniki te są uporządkowane chronologicznie, a Joomla automatycznie aktualizuje je po dodaniu do archiwum kolejnych artykułów.

Krok 1. Utwórz moduł Artykuły - Archiwum

Kliknij w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły. Następnie w oknie Moduły: Moduły kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menadżera modułów z zaznaczonym przyciskiem Utwórz

W kolejnym oknie kliknij odnośnik Artykuły - Archiwum

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowego modułu z zaznaczoną pozycją Artykuły - Archiwum

Krok 2. Skonfiguruj i opublikuj moduł Artykuły - Archiwum

W oknie Moduły: Moduł Artykuły - Archiwum wypełnij pole Tytuł modułu, w polu Pokaż tytuł zdecyduj, czy tytuł modułu ma być widoczny w Twoim serwisie. W polu Pozycja wybierz z listy nazwę obszaru strony, w którym powinien być opublikowany moduł. Upewnij się, że w polu Stan wybrana jest pozycja Opublikowano.

Moduł ten posiada tylko jedną opcję konfiguracyjną - pole Liczba miesięcy. Wpisz do niego liczbę miesięcy, która ma być uwzględniana podczas wyświetlania listy odnośników do zarchiwizowanych artykułów. Wartość domyślna tego pola, to 10.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne modułu Artykuły - Archiwum

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak moduł z odnośnikami do zarchiwizowanych artykułów prezentuje się w twoim serwisie.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd modułu Artykuły - Archiwum w przykładowym serwisie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji