Kiedy usuniesz plik z twojego komputera, najczęściej umieszczany jest on w koszu. Dzięki temu możesz odzyskać plik usunięty przez pomyłkę. W Joomla dostępny jest podobny mechanizm.

Aby usunąć wybrany artykuł:

 1. Przejdź na zapleczu na stronę zarządzania artykułami (menu Artykuły / Artykuły).
 2. Zaznacz pole wyboru obok tytułu artykułu, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Wyrzuć.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Artykuły: Artykuły z pokazanymi opcjami służącymi do usunięcia artykułu

Możesz także kliknąć ikonkę strzałki skierowanej w dół znajdującą się z kolumnie Stan, a następnie wybrać z listy pozycję Wyrzuć.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Artykuły: Artykuły z pokazanymi opcjami służącymi do usunięcia artykułu

Usunięty artykuł nie będzie widoczny na liście artykułów, ale nadal można go jeszcze odzyskać. Aby to zrobić:

 1. Kliknij w oknie Artykuły: Artykuły przycisk Narzędzia wyszukiwania.
 2. W polu - Wybierz stan - wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz ple wyboru obok nazwy artykułu, który ma być przywrócony.
 4. Kliknij przycisk Opublikuj.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętego artykułu

Możesz także kliknąć ikonkę strzałki skierowanej w dół znajdującą się z kolumnie Stan, a następnie wybrać z listy pozycję Opublikuj.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętego artykułu

Jeżeli chcesz ostatecznie usunąć artykuł znajdujący się w koszu, to:

 1. W oknie Artykuły: Artykuły kliknij przycisk Narzędzia wyszukiwania.
 2. Następnie w polu - Wybierz stan - wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy artykułu, który ma być ostatecznie usunięty.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do ostatecznego usunięcia artykułu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji